عنوان پروژه : احداث واحد تولید گرانول pvc گرید پزشکی
کارفرما : رمضان زاده
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرک صنعتی عباس آباد
ظرفیت تولید سالیانه : 2500 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 150.215.282 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 52.735.466 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی