عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری و بسته بندی خرما و محصولات جانبی
کارفرما : حجت اله اکبرپور
مکان اجرای طرح : منطقه مجاز صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 1580 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 100.005.786 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 46.505.581 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی