عنوان پروژه : احداث واحد فرآوری و بسته بندی عسل
کارفرما : محمد شیری
مکان اجرای طرح : استان خراسان جنوبی – شهرستان خوسف – روستای سیوجان
ظرفیت عسل بسته بندی شده : 30.000 کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 101.791.700 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 4.928.969 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : شهریور 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی