عنوان پروژه :احداث واحد پرواربندی بره
کارفرما : سید صادق نجابت
مکان اجرای طرح : استان تهران – شهرستان ورامین
ظرفیت تولید سالیانه : 1000 راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 28.063.105 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 19.771.575 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آذر 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی