تولید انواع سازه فلزی

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری از واحد تولید انواع سازه فلزی
کارفرما : محسن چاواری
مکان اجرای طرح : استان سیستان و بلوچستان – منطقه آزاد چابهار – پیکره صنعتی
ظرفیت تولید سالیانه : 5000 تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 128.283.075 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 98.650.807 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : مهر 1400
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی 

5/5 - (1 امتیاز)