عنوان پروژه : بهره برداری از واحد بسته بندی آب معدنی
کارفرما : ایمان جلیل پیران
مکان اجرای طرح : استان چهارمحال و بختیاری
ظرفیت تولید سالیانه : 30.300 هزارلیتر
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 140.308.520 هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش : 25.946.266 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : دی 99
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی