به امید روزهای بهتر و تجلی شکوه مجدد کشور عزیزمان ایران

شب یلدا مبارک

تجربه به ما در طول سالیان زیاد نشان داده که بلندترین و سیاه ترین شب ها هم خواهند گذشت.

یلدا هرسال این را به ما گوشزد می کند و از ما می خواهد برای روزهایی بهتر در این شب در کنار هم باشیم.

۵/۵ - (۲ امتیاز)