طرح ریخته گری قطعات الومینیومی خودرو به روش لاست فوم

طرح ریخته گری قطعات الومینیومی خودرو به روش لاست فوم

کاربرد روش ریخته گری تبخیری ( LOST FOAM ) به طور گسترده، مشکلات تکنیکی را در سراسر دنیا مرتفع ساخته است.
کلید موفقیت شرک تها در استفاده از این روش، انتخاب صحیح کاربردهاست. در برخی از موارد این روش از نظر هزینه مستقیماً با ریخته گریهای رایج مقایسه میشود، اما به منظور حصول بیشترین مزایا نیاز به بهینه سازی در طراحی اجزا برای کاربرد صور تهای خاص، احتمالاً با مراحلی از این قبیل است: •به حداقل رساندن شیب مدل •ضخامت دیواره ها را میتوان به شکل عمودی طراحی کرد •دقت ابعادی یکسان در تولید •قابلیت چسباندن مدل ها به یکدیگر برای ساخت اشکال پیچیده •حذف اثر خط جدایش •عدم نیاز به کف تراشی •کاهش استهلاک ابزار
این فرایند، قابلیت طراحی در خصوص بسیاری از موارد ریخته گری دقیق با فوم از بین رونده را دارد و هزینه آن از قالب های ماسه ای و یا دایکست ثقلی پایین تر است.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح ریخته گری قطعات الومینیومی خودرو به روش لاست فوم

ظرفیت تولید : ۳۰۰۰ تن
مساحت زمین: ۲۰۰۰۰ متر مربع

ابعاد اقتصادی طرح ریخته گری قطعات الومینیومی خودرو به روش لاست فوم

قیمت ماشین الات و تجهیزات ریخته گری قطعات الومینیومی خودرو به روش لاست فوم: ۱۲۷۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۱۵۹۰۰۰ میلیون ریال
اشتغال: ۱۲۲ نفر

۵/۵ - (۱ امتیاز)