info@etarh.com   ۰۵۶-۳۲۴۵۷۰۰۴ - ۰۵۶-۳۲۴۵۷۳۰۰ - ۰۲۱-۲۲۸۹۵۱۳۶  

احداث و بهره برداری از واحد تولید سرب از باطری و کنسانتره کارفرما: جلیل شیبانی نیا

error: محتوا محافظت شده است