احداث و بهره برداری از واحد پرورش بز سانن کارفرما: آرش ساعدی

عنوان پروژه : طرح احداث و بهره برداری از واحد پرورش بز سانن
کارفرما : آرش ساعدی
مکان اجرای طرح : استان تهران- شهرستان فیروزکوه
ظرفیت تولید سالیانه : 200 راس
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح : 17،557،189 هزار ریال
تاریخ تهیه طرح : آبان 97
شرح خدمات انجام شده : تهیه طرح توجیهی و امکانسنجی