info@etarh.com   ۰۵۶-۳۲۴۵۷۰۰۴ - ۰۵۶-۳۲۴۵۷۳۰۰ - ۰۲۱-۲۲۸۹۵۱۳۶  

احداث و بهره برداری از واحد کشتارگاه صنعتی شترمرغ

error: محتوا محافظت شده است