info@etarh.com   ۰۵۶-۳۲۴۵۷۰۰۴ - ۰۵۶-۳۲۴۵۷۳۰۰ - ۰۲۱-۲۲۸۹۵۱۳۶  

پروژه احداث و بهره برداری از واحد تولید تیرهای بتنی گرد پیش فشرده کارفرما:رضا قلی روشن ضمیر

error: محتوا محافظت شده است