مراحل لازم جهت صدور پروانه بهره برداری طیور را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

error: محتوا محافظت شده است