طرح تولید انواع خودروهای سبک تحت لیسانس معتبر

طرح تولید انواع خودروهای سبک تحت لیسانس معتبر

طرح تولید انواع خودروهای سبک تحت لیسانس معتبر

هدف از اجرای طرح احداث یک واحد صنعتی برای مونتاژ انواع خودروهای سبک( به صورت SKD )تحت لیسانس معتبر
با ظرفیت ۵۰۰۰ دستگاه بر اساس یک نوبت کاری ۸ ساعته درروز و ۲۵۰ روز کاری در سال می باشد که قابل توسعه به ۱۰ هزار دستگاه در سال است. طرح فوق در زمینی به مساحت ۲۰ هزار متر مربع و زیربنایی بالغ بر۸۷۰۰ متر مربع احداث می گردد.

خلاصه بررسی فنی، مالی و بازار طرح تولید انواع خودروهای سبک تحت لیسانس معتبر

پیش بینی ظرفیت و ترکیب تولید : ۱۰۰۰۰ دستگاه در سال
مساحت زمین: ۲۰۰۰۰ متر مربع
تعداد و ترکیب نیروی انسانی طرح تولید انواع خودروهای سبک تحت لیسانس معتبر: ۲۱۰ نفر

ابعاد اقتصادی طرح تولید انواع خودروهای سبک تحت لیسانس معتبر

قیمت ماشین الات وتجهیزات طرح تولید انواع خودروهای سبک تحت لیسانس معتبر: ۳۰۰۰۰ میلیون ریال
برآورد سرمایه گذاری ثابت : ۷۶۰۰۰ میلیون ریال
ارزش خالص دارایی:۲۹۲۰۰۰ میلیون ریال
نرخ بازدهی طرح:۴۸ درصد

۴.۲/۵ - (۱۲ امتیاز)