طرح احداث پارک آبی

آدم های زیادی پیدا می شوند که بخواهند مبالغ هنگفتی پول بدهند تا تنها کمی آدرنالین شان فعال شود؛ برای خیلی ها زمان گردشگری تاریخی و حتی طبیعی هم به پایان رسیده است. به ویژه این جوانان هستند که سفر می کنند تا کارهای عجیب و غیب انجام دهند. کارهایی که برایشان هیجان زا باشد و خاطراتش را هیچگاه فراموش نکنند. گردشگری ماجراجویانه یکی از شاخه های گردشگری است که روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود.

این نوع گردشگری با آنکه هزینه بیشتری نیاز دارد اما پرطرفدار است و شامل رشته ها و انواع گوناگونی می شود که بعضی از آنها در ایران قابل اجرا و تجربه است. پس اگر از سفرهای عادی خسته شده اید و دلتان هیجان می خواهد به پیشنهادات ما بیندیشید. هر چند در بسیاری از کشورها شهر بازی ها و دیزنی لندها طرفداران زیادی دارداما از آنجا که شهربازی های ایران وسایل قدیمی دارند و هر از گاهی خبر کشته شدن افرادی که از آنها استفاده می کنند منتشر می شود. ا وجود پيشرفتهاي روز افزون تكنولوژي وصنعت و با توجه به افزایش رفاه اجتماعی، مردم سعی در خرج درآمدهای اضافی خود از طریق سیر و سفر به شهرها و دیگرکشورها را دارند.امروزه جاذبه هاي طبيعي ,آثار باستاني, معبدها و مسجدها تنها دليل سفر به شهرها و كشورهاي ديگر نيست بلكه هتلهاي مدرن , درياچه هاي مصنوعي ,استخرهاي مجهز و پاركهاي آبي سرپوشيده نيز نقش مهمي در جذب توريست و در آمدزايي دارد و مي توان گفت به نوعي مدرنيته با زندگي مردم گره خورده است. پارک آبی یک پارک تفریحی است که از ابزارهای سرگرم کننده و بازی‌های آبی مانند سرسره آبی، رودخانه تنبل، حمام تفرحی، استخر، سونا و غیره تشکیل شده است. در بعضی از پارک‌های آبی با ایجاد موج‌های مصنوعی امکان موج سواری را نیز مهیا کرده اند.
محبوبیت پارک‌های آبی از زمان معرفی آن یعنی اواخر سال ۱۹۴۰ بر می‌‌گردد. کشور ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد پارک‌های آبی را با بیش از هزار پارک آبی و ده‌ها پارک جدید در هر سال دارا می باشد. عمده سازمان‌های آن IAAPA (انجمن بین‌المللی پارک‌های سرگرمی و جاذبه) و WWA (انجمن جهانی پارک آبی) می باشند. پارک های آبی درصورتی که با استفاده از چشمه های آبگرم معدنی تغذیه شوند خواص درمانی نیز داشته و نیاز به استفاده از مواد خطر ناک ضد عفونی کننده مانند کلر کمتر می شود .

هدف از اجرای این طرح، احداث یک مجتمع تعطیلات، تفریحی و ورزشی میباشد که شامل مجموعه ای متنوع از امکانات تفریحی و سرگرمی مانند پارک آبی، استخرهای شنا، سونا و جکوزی و … به همراه امکانات گسترده میباشد و با توجه به شرایط آب و هوائی و جوی منطقه و سطح باالی تقاضا برای این امکانات پیش بینی میشود که از تقاضای بالایی برخوردار گردند .

مشخصات سرمایه گذاری در طرح پارک آبی

امروزه در دنیا هزاران پارک آبی روزانه میزبان میلیون‌ها نفر از افراد هستند، این پارک‌ها در وسعت‌های متفاوت و با میزان سرمایه‌گذاری‌های متغیر فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها برای جلب توجه و جذب بیشتر مشتری خلاقیت‌های خارق‌العاده‌ای به خرج می‌دهند که می‌تواند یکی از شیرین‌ترین خاطرات را در ذهن افراد بسازد. چین، مالزی، آمریکا و دوبی شاید صاحب‌نام‌ترین کشورها در زمینه داشتن عجیب‌ترین و بزرگ‌ترین پارک‌های آبی در دنیا باشند که گاهی تا 20 هکتار فضا را به پارک آبی تبدیل کرده‌اند، اما برای راه‌اندازی یک پارک آبی کوچک در حد یک سرمایه‌گذاری با حجم پایین می‌توانید از 5 هزار متر شروع کنید. برای راه‌اندازی یک مجموعه پارک آبی با 15 دستگاه و حدود 5 هزار متر زمین، به حدود 6 میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز است که این 15 دستگاه می‌تواند شامل سرسره‌های آبشاری، یو، تونل آبی، تیوبینگ، سكوهای سقوط آزاد در آب و دیگر بازی‌های آبی بزرگسالان و كودكان باشد. این مبلغ کمترین سرمایه ممکن برای شروع این کار است اما اگر شما بخواهید یک مجموعه بزرگ‌تر و مجهزتر را هم راه‌اندازی کنید، به‌راحتی می‌توانید مجوز آن را تهیه و مجموعه را با طراحی بهتر و جذاب‌تر احداث کنید.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح احداث پارک آبی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ورزﺷﯽ: 9241
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ:9249

کالاهای جایگزین و مکمل طرح احداث پارک آبی

از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮي و ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻧﻮع ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ و ورزش ﻫﺎي ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﭘﺎرك آﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﻧﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎزي در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻨﻨﺪج و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮي ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺴﺖ.

موارد کاربرد طرح احداث پارک آبی

ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

معرفی بازار هدف طرح احداث پارک آبی

با وجود ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎي روزاﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮋي و ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوزي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎي ﮐﺎري ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎي ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در دﻧﯿﺎي اﻣﺮوز ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺷﻬﺮﻫﺎ دارد. اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻫﺮ ﮐﺸﻮري ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ از ﻣﺰاﯾﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد. ﭘﺎرك ﻫﺎي آﺑﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

مراحل ایجاد پارک آبی

اما مراحلی که باید برای احداث یک پارک آبی طی شود، این‌گونه است که سرمایه‌گذاری که قصد راه‌اندازی یک پارک آبی را دارد ابتدا به یکی از شرکت‌هایی که در زمینه پارک‌های آبی فعالیت دارد مراجعه می‌کند. شرکت مربوط با توجه به نیاز مشتری و میزان زمین و سرمایه او طرح اولیه‌ای را پیشنهاد می‌کند. مطالعات اولیه از جمله طراحی پروژه به‌صورت کلی و در قالب نقشه و برآورد قیمت برای طرح موردنظر و… به‌صورت دقیق توسط شرکت مجری انجام می‌شود. سپس نقشه‌های دو بعدی و سه بعدی از طرح جهت تصمیم‌گیری نهایی طراحی می‌شود که تمام جزییات از جمله سرسره‌های آبی و استخر‌ها و راهروها و فضای سبز و. . . در این نقشه کاملا مشخص می‌شود. در این مرحله هزینه‌هایی که در فاز دوم برآورد نشده بود کاملا مشخص و بهای تمام شده و درآمدها و سود پیش‌بینی می‌شود.
میانگین بین 14 تا 40 میلیون درآمد روزانه برای اینچنین مجموعه‌ای برآورد می‌شود که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری حداقل دو سال طول می‌کشد تا سرمایه اولیه شما بازگردد، همچنین حدود شش ماه مراحل طراحی و اخذ مجوزهای ضروری مجموعه به طول می‌انجامد. به علاوه برای اخذ مجوزهای لازم باید به ارگان‌هایی مانند شهرداری، سازمان گردشگری، در بعضی مواقع محیط‌زیست و وزارت نیرو مراجعه کنید.

مراحل ساخت پارک آبی

فاز اول :
تهیه طرح اولیه

فاز دوم :
مطالعات اولیه توسط شرکت مجری ) شامل طراحی پروژه بصورت کلی در قالب نقشه و برآورد قیمت برای طرح مورد نظر و … ( که برای طراحان خط مشی مشخص را تعیین می نماید که طراحان مربوطه با توجه به طرح اولیه نقشه هایزیرساخت و پروژه را بصورت دقیق بتوانند طراحی نمایند.

فاز سوم :
یک نقشه بصورت دو بعدی و سه بعدی از طرح جهت تصمیم گیری نهایی طراحی می گردد که شامل کلیه جزئیات ازجمله سرسره های آبی و استخرها و راهرو ها و فضای سبز و … که در این نقشه کامال مشخص می گردد. در این مرحله هزینه هایی که در فاز دوم برآورد نشده بود کامال مشخص و بهای تمام شده نیز قطعی می گردد.

فاز چهارم:
طراحی سه بعدی سرسره های آبی و سازه های فلزی مربوطه (ارتفاع سازه – طول سازه و نوع سرسره های مورد استفاده) که با هماهنگی سرمایه گذار طراحی و اجرا می گردد.

فاز پنجم :
طراحی نقشه پارک آبی با اصول مهندسی و محاسبات فنی شامل استخر های شنا – رودخانه ها – فضای سبز – سیستمهای تاسیساتی و زیرساخت های مربوطه و … که بصورت کارشناسی شده طراحی می گردد که سازه پارک آبی بر اساس این نقشه ها تاسیس میگردد.

فاز ششم:
عملیات اجرایی پروژه شامل زیر سازی، کار های عمرانی، نصب تأسیسات و سازه های فلزی مربوط به سرسره های آبی و همچنین اجرای سرسره های آبی و محوطه سازی طبق نقشه از پیش تعیین شده که این مرحله از پروژه با توجه به حجم مجموعه زمان بر بوده و گام نهایی برای شروع به کار مجموعه پارک آبی می باشد. این مرحله توسط شرکت مجری که خود با شرکت های مرتبط طرف قرارداد بوده و یا بصورت یک مجموعه کل پروژه به انجام می رسد.

فاز هفتم:
تست های مربوط به پارک آبی از لحاظ ایمنی و کیفیت (سازه های فلزی و سرسره های آبی، تصفیه خانه ها، سیستم برق و تاسیسات و … ).

فاز هشتم:
بهره برداری رسمی از پروژه.

لیست تجهیزات مورد نیاز جهت احداث پارک آبی به شرح زیر است:

اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎدي ﭘﺎرك آﺑﯽ
اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎرﮐﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ورزﺷﯽ
ﺟﺎﻣﭙﯿﻨﮓ ﺑﺎدي آﺑﯽ
ﺻﺨﺮه ﻧﻮردي ﺑﺎدي آﺑﯽ
ﺟﮏ اﺳﮑﯽ ﺑﺎدي
ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎدي
ﺳﺮﺳﺮه آﺑﺸﺎري، ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎدي
ﻏﯿﺮه

قیمت تجهیزات احداث پارک آبی

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 55،000 میلیون ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد احداث پارک آبی

بودجه: بالای 10 میلیارد تومان
ظرفیت خدمات سالیانه: 900 نفر در روز
مساحت زمین مورد نیاز: 12000 مترمربع
مساحت سالن تولید: 5000 مترمربع
میزان نیروی انسانی مورد نیاز طرح به تفکیک:
تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز: 24 نفر
تعداد نیروی کار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز: 60 نفر
تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز: 4 نفر
تعداد سال ساخت: 2 سال
سرمایه ثابت: 180،000 میلیون ریال
سرمایه در گردش: 5،500 میلیون ریال
سرمایه کل: 185،500میلیون ریال
نرخ بازده داخلی:28.5 %

نکته مهم :
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.