طرح احداث پارک آبی

آدم های زیادی پیدا می شوند که بخواهند مبالغ هنگفتی پول بدهند تا تنها کمی آدرنالین شان فعال شود؛ برای خیلی ها زمان گردشگری تاریخی و حتی طبیعی هم به پایان رسیده است. به ویژه این جوانان هستند که سفر می کنند تا کارهای عجیب و غیب انجام دهند. کارهایی که برایشان هیجان زا باشد و خاطراتش را هیچگاه فراموش نکنند. گردشگری ماجراجویانه یکی از شاخه های گردشگری است که روز به روز بر محبوبیت آن افزوده می شود.

این نوع گردشگری با آنکه هزینه بیشتری نیاز دارد اما پرطرفدار است و شامل رشته ها و انواع گوناگونی می شود که بعضی از آنها در ایران قابل اجرا و تجربه است. پس اگر از سفرهای عادی خسته شده اید و دلتان هیجان می خواهد به پیشنهادات ما بیندیشید. هر چند در بسیاری از کشورها شهر بازی ها و دیزنی لندها طرفداران زیادی دارداما از آنجا که شهربازی های ایران وسایل قدیمی دارند و هر از گاهی خبر کشته شدن افرادی که از آنها استفاده می کنند منتشر می شود. ا وجود پیشرفتهای روز افزون تکنولوژی وصنعت و با توجه به افزایش رفاه اجتماعی، مردم سعی در خرج درآمدهای اضافی خود از طریق سیر و سفر به شهرها و دیگرکشورها را دارند.امروزه جاذبه های طبیعی ,آثار باستانی, معبدها و مسجدها تنها دلیل سفر به شهرها و کشورهای دیگر نیست بلکه هتلهای مدرن , دریاچه های مصنوعی ,استخرهای مجهز و پارکهای آبی سرپوشیده نیز نقش مهمی در جذب توریست و در آمدزایی دارد و می توان گفت به نوعی مدرنیته با زندگی مردم گره خورده است. پارک آبی یک پارک تفریحی است که از ابزارهای سرگرم کننده و بازی‌های آبی مانند سرسره آبی، رودخانه تنبل، حمام تفرحی، استخر، سونا و غیره تشکیل شده است. در بعضی از پارک‌های آبی با ایجاد موج‌های مصنوعی امکان موج سواری را نیز مهیا کرده اند.
محبوبیت پارک‌های آبی از زمان معرفی آن یعنی اواخر سال ۱۹۴۰ بر می‌‌گردد. کشور ایالات متحده آمریکا بیشترین تعداد پارک‌های آبی را با بیش از هزار پارک آبی و ده‌ها پارک جدید در هر سال دارا می باشد. عمده سازمان‌های آن IAAPA (انجمن بین‌المللی پارک‌های سرگرمی و جاذبه) و WWA (انجمن جهانی پارک آبی) می باشند. پارک های آبی درصورتی که با استفاده از چشمه های آبگرم معدنی تغذیه شوند خواص درمانی نیز داشته و نیاز به استفاده از مواد خطر ناک ضد عفونی کننده مانند کلر کمتر می شود .

هدف از اجرای این طرح، احداث یک مجتمع تعطیلات، تفریحی و ورزشی میباشد که شامل مجموعه ای متنوع از امکانات تفریحی و سرگرمی مانند پارک آبی، استخرهای شنا، سونا و جکوزی و … به همراه امکانات گسترده میباشد و با توجه به شرایط آب و هوائی و جوی منطقه و سطح باالی تقاضا برای این امکانات پیش بینی میشود که از تقاضای بالایی برخوردار گردند .

مشخصات سرمایه گذاری در طرح پارک آبی

امروزه در دنیا هزاران پارک آبی روزانه میزبان میلیون‌ها نفر از افراد هستند، این پارک‌ها در وسعت‌های متفاوت و با میزان سرمایه‌گذاری‌های متغیر فعالیت می‌کنند، بسیاری از آنها برای جلب توجه و جذب بیشتر مشتری خلاقیت‌های خارق‌العاده‌ای به خرج می‌دهند که می‌تواند یکی از شیرین‌ترین خاطرات را در ذهن افراد بسازد. چین، مالزی، آمریکا و دوبی شاید صاحب‌نام‌ترین کشورها در زمینه داشتن عجیب‌ترین و بزرگ‌ترین پارک‌های آبی در دنیا باشند که گاهی تا ۲۰ هکتار فضا را به پارک آبی تبدیل کرده‌اند، اما برای راه‌اندازی یک پارک آبی کوچک در حد یک سرمایه‌گذاری با حجم پایین می‌توانید از ۵ هزار متر شروع کنید. برای راه‌اندازی یک مجموعه پارک آبی با ۱۵ دستگاه و حدود ۵ هزار متر زمین، به حدود ۶ میلیارد تومان سرمایه اولیه نیاز است که این ۱۵ دستگاه می‌تواند شامل سرسره‌های آبشاری، یو، تونل آبی، تیوبینگ، سکوهای سقوط آزاد در آب و دیگر بازی‌های آبی بزرگسالان و کودکان باشد. این مبلغ کمترین سرمایه ممکن برای شروع این کار است اما اگر شما بخواهید یک مجموعه بزرگ‌تر و مجهزتر را هم راه‌اندازی کنید، به‌راحتی می‌توانید مجوز آن را تهیه و مجموعه را با طراحی بهتر و جذاب‌تر احداث کنید.

معرفی کد آیسیک مرتبط با طرح احداث پارک آبی

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ورزﺷﯽ: ۹۲۴۱
ﺳﺎﯾﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ:۹۲۴۹

کالاهای جایگزین و مکمل طرح احداث پارک آبی

از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﺑﺮی و ﮔﺴﺘﺮه ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و ﻧﻮع ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻫﺎ و ورزش ﻫﺎی ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه، ﭘﺎرک آﺑﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد داﻧﺴﺖ. اﻟﺒﺘﻪ ﺷﻬﺮﺑﺎزی در ﭼﻨﺪ ﻧﻘﻄﻪ ﺳﻨﻨﺪج و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اراﯾﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن، ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن، ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﻌﻀﺎً ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻧﯿﺴﺖ.

موارد کاربرد طرح احداث پارک آبی

ﺧﺪﻣﺖ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺟﻬﺖ ﮔﺬراﻧﺪن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎط در اﻗﺸﺎر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ و اﯾﺠﺎد ارزش اﻓﺰوده در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

معرفی بازار هدف طرح احداث پارک آبی

با وجود ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی روزاﻓﺰون ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮋی و ﺻﻨﻌﺖ و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮاﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻣﺮوزی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻐﻠﻪ ﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻔﺮﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز ﺗﻮرﯾﺴﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﻬﺮﻫﺎ دارد. اﻣﺮوزه ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ، ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن، ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آوردن اﻣﮑﺎﻧﺎت رﻓﺎﻫﯽ و ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎﯾﺶ از ﻣﺰاﯾﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮد. ﭘﺎرک ﻫﺎی آﺑﯽ ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﺬب ﺗﻮرﯾﺴﺖ و اﺷﺘﻐﺎل زاﯾﯽ در اﺳﺘﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

مراحل ایجاد پارک آبی

اما مراحلی که باید برای احداث یک پارک آبی طی شود، این‌گونه است که سرمایه‌گذاری که قصد راه‌اندازی یک پارک آبی را دارد ابتدا به یکی از شرکت‌هایی که در زمینه پارک‌های آبی فعالیت دارد مراجعه می‌کند. شرکت مربوط با توجه به نیاز مشتری و میزان زمین و سرمایه او طرح اولیه‌ای را پیشنهاد می‌کند. مطالعات اولیه از جمله طراحی پروژه به‌صورت کلی و در قالب نقشه و برآورد قیمت برای طرح موردنظر و… به‌صورت دقیق توسط شرکت مجری انجام می‌شود. سپس نقشه‌های دو بعدی و سه بعدی از طرح جهت تصمیم‌گیری نهایی طراحی می‌شود که تمام جزییات از جمله سرسره‌های آبی و استخر‌ها و راهروها و فضای سبز و. . . در این نقشه کاملا مشخص می‌شود. در این مرحله هزینه‌هایی که در فاز دوم برآورد نشده بود کاملا مشخص و بهای تمام شده و درآمدها و سود پیش‌بینی می‌شود.
میانگین بین ۱۴ تا ۴۰ میلیون درآمد روزانه برای اینچنین مجموعه‌ای برآورد می‌شود که با توجه به میزان سرمایه‌گذاری حداقل دو سال طول می‌کشد تا سرمایه اولیه شما بازگردد، همچنین حدود شش ماه مراحل طراحی و اخذ مجوزهای ضروری مجموعه به طول می‌انجامد. به علاوه برای اخذ مجوزهای لازم باید به ارگان‌هایی مانند شهرداری، سازمان گردشگری، در بعضی مواقع محیط‌زیست و وزارت نیرو مراجعه کنید.

مراحل ساخت پارک آبی

فاز اول :
تهیه طرح اولیه

فاز دوم :
مطالعات اولیه توسط شرکت مجری ) شامل طراحی پروژه بصورت کلی در قالب نقشه و برآورد قیمت برای طرح مورد نظر و … ( که برای طراحان خط مشی مشخص را تعیین می نماید که طراحان مربوطه با توجه به طرح اولیه نقشه هایزیرساخت و پروژه را بصورت دقیق بتوانند طراحی نمایند.

فاز سوم :
یک نقشه بصورت دو بعدی و سه بعدی از طرح جهت تصمیم گیری نهایی طراحی می گردد که شامل کلیه جزئیات ازجمله سرسره های آبی و استخرها و راهرو ها و فضای سبز و … که در این نقشه کامال مشخص می گردد. در این مرحله هزینه هایی که در فاز دوم برآورد نشده بود کامال مشخص و بهای تمام شده نیز قطعی می گردد.

فاز چهارم:
طراحی سه بعدی سرسره های آبی و سازه های فلزی مربوطه (ارتفاع سازه – طول سازه و نوع سرسره های مورد استفاده) که با هماهنگی سرمایه گذار طراحی و اجرا می گردد.

فاز پنجم :
طراحی نقشه پارک آبی با اصول مهندسی و محاسبات فنی شامل استخر های شنا – رودخانه ها – فضای سبز – سیستمهای تاسیساتی و زیرساخت های مربوطه و … که بصورت کارشناسی شده طراحی می گردد که سازه پارک آبی بر اساس این نقشه ها تاسیس میگردد.

فاز ششم:
عملیات اجرایی پروژه شامل زیر سازی، کار های عمرانی، نصب تأسیسات و سازه های فلزی مربوط به سرسره های آبی و همچنین اجرای سرسره های آبی و محوطه سازی طبق نقشه از پیش تعیین شده که این مرحله از پروژه با توجه به حجم مجموعه زمان بر بوده و گام نهایی برای شروع به کار مجموعه پارک آبی می باشد. این مرحله توسط شرکت مجری که خود با شرکت های مرتبط طرف قرارداد بوده و یا بصورت یک مجموعه کل پروژه به انجام می رسد.

فاز هفتم:
تست های مربوط به پارک آبی از لحاظ ایمنی و کیفیت (سازه های فلزی و سرسره های آبی، تصفیه خانه ها، سیستم برق و تاسیسات و … ).

فاز هشتم:
بهره برداری رسمی از پروژه.

لیست تجهیزات مورد نیاز جهت احداث پارک آبی به شرح زیر است:

اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﺑﺎدی ﭘﺎرک آﺑﯽ
اﻧﻮاع وﺳﺎﯾﻞ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﺎرﮐﻬﺎ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ، ورزﺷﯽ
ﺟﺎﻣﭙﯿﻨﮓ ﺑﺎدی آﺑﯽ
ﺻﺨﺮه ﻧﻮردی ﺑﺎدی آﺑﯽ
ﺟﮏ اﺳﮑﯽ ﺑﺎدی
ﻗﺎﯾﻖ ﺑﺎدی
ﺳﺮﺳﺮه آﺑﺸﺎری، ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ، ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ
اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎدی
ﻏﯿﺮه

قیمت تجهیزات احداث پارک آبی

ﻗﯿﻤﺖ ﮐﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺳﺘﻌﻼم ﻗﯿﻤﺖ از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی واردﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ۵۵،۰۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

میزان سرمایه مورد نیاز واحد احداث پارک آبی

بودجه: بالای ۱۰ میلیارد تومان
ظرفیت خدمات سالیانه: ۹۰۰ نفر در روز
مساحت زمین مورد نیاز: ۱۲۰۰۰ مترمربع
مساحت سالن تولید: ۵۰۰۰ مترمربع
میزان نیروی انسانی مورد نیاز طرح به تفکیک:
تعداد نیروی کار ماهر مستقیم مورد نیاز: ۲۴ نفر
تعداد نیروی کار غیر ماهرمستقیم مورد نیاز: ۶۰ نفر
تعداد نیروی متخصص مستقیم مورد نیاز: ۴ نفر
تعداد سال ساخت: ۲ سال
سرمایه ثابت: ۱۸۰،۰۰۰ میلیون ریال
سرمایه در گردش: ۵،۵۰۰ میلیون ریال
سرمایه کل: ۱۸۵،۵۰۰میلیون ریال
نرخ بازده داخلی:۲۸٫۵ %

نکته مهم :
امکان سرمایه گذاری با ظرفیتهای مختلف و به تبع آن سطح سرمایه گذاری کمتر و بیشتر از میزان اعلام شده نیز وجود دارد.