دپارتمان تحقیقات بازار

تحقیقات بازار فرآیندی است که سازمان را به بازار از طریق جمع آوری اطلاعات مرتبط می کند. نتایج بدست آمده از تحقیقات بازار در کنار تجربه، شم و دانش مدیران، راهنمای آن ها در اخذ تصمیم های درست به شمار می آید.
تحقیقات بازار یکی از عوامل مهم رقابت بین شرکت ها به حساب می آید. با شناختن مشتریان می توان مبنای رقابت در بازار را تغییر داد. با استفاده از تحقیقات بازار، اطلاعات جمع آوری شده مورد بررسی قرار می گیرد و با تحلیل اطلاعات می توان نیاز بازار، اندازه و رقابت در بازار را تعیین کرد.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

اهمیت تحقیقات بازار بر سه اصل کاهش قیمت، افزایش فروش و رشد کسب و کار استوار است.
یکی از مهمترین عوامل موثر در موفقیت یا شکست یک کسب وکار عدم شناخت بازار میباشد. عدم شناخت نیازهای واقعی مشتریان، عدم توجه به تغییرات بازار، ارزش آفرینی نامناسب برای مشتریان، عدم دسته بندی و گروه بندی مناسب مشتریان مهمترین عواملی است که روی موفقیت یک کسب وکار تاثیر بسزایی دارد.
تحقیقات بازار باید بصورت پیوسته و در بازه های زمانی مشخص انجام شود تا یک کسب و کار بتواند خود را در کمترین زمان ممکن با تغییرات بازار وفق دهد.
تحقیقات بازار مفهومی گسترده است که در سطوح مختلف تخصصی و در محدوده های مختلف متناسب با نیاز یک کسب و کار انجام می شود. تعیین سطح تخصصی و محدوده انجام مطالعات بازار توسط تیم تخصصی شرکت پارس رابین انجام می شود.

خدمات مطالعاتی قابل ارائه در دپارتمان تحقیقات بازار

مطالعه بازار (Market Research)

بازاریابی (Marketing)

شرح خدمات دپارتمان مطالعات بازار :

مطالعات و تحقیقات بازار :

۱- طراحی سناریو و هدف گذاری اجرای یک پروژه مطالعات بازار
۲- طراحی و اجرای فرآیند تحقیقات بازار، بازارسنجی و بازارسازی
۳- بررسی و تحلیل بازار هدف : شامل بخش بندی بازار هدف بر اساس انواع مشتری به تفکیک همراه با آمارهای مربوطه، تعیین اندازه بازار
۴- برآورد حجم بازار و پیش بینی میزان کشش بازار
۵- تحلیل رقبا وتعیین سهم آزاد بازار
۶- بررسی و تحلیل بازار در فضای مجازی و تحلیل رقبا در فضای مجازی
۷- طراحی استراتژی وورد به بازار و برآورد هزینه ورود به بازار
۸- بررسی و تحلیل بازارهای بین المللی
۹- بررسی قوانین و مقررات بازار
۱۰- تحلیل قیمت و طراحی روش قیمت گذاری
۱۱- شناسایی و تحلیل روندها در بازار(Trends)

بازاریابی :

۱-  انجام تحقیقات بازاریابی
۲- طراحی مدل بازاریابی براساس مدل Canvas
۳- طراحی مدل بازاریابی دیجیتال براساس مدل Canvas
۴- تحلیل ارزش و وفاداری مشتریان برپایه تکنیک LRFM
۵- طراحی سیستم ارزیابی و بازخورد از بازار
۶- طراحی سازمان فروش بطور اختصاصی برای یک کسب و کار
۷- شناسایی و تحلیل نیازهای واقعی مشتریان
۸- تحلیل و ارزیابی آمار و داده های مربوط به بازار،فروش و بازاریابی
۹- مهندسی و تحلیل داده های فروش و بازاریابی

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار

مرحله ۱ از ۴

۲۵%
  • ۱۱ + ۶ =
    توجه:لطفا پاسخ کد امنیتی را حتما به زبان انگلیسی وارد نمایید.
error: محتوا محافظت شده است