مطالعات طرح توجیهی (Feasibility Study) تصمیم گیری در مورد پروژه‌های سرمایه‌گذاری را به نتیجه مطلوب می‌رساند‌. قبل از تصمیم‌گیری درباره هر پروژه ابتدا باید آنرا به طور همه جانبه بررسی و ارزیابی نمود‌. بعد از تعیین دقیق هدف‌ها‌، باید آمار و اطلاعات جامعی درباره جوانب مختلف پروژه طرح توجیهی فنی- اقتصادی تهیه گردد‌. جمع‌آوری آمار و اطلاعات باید با دقت و بصیرت انجام گیرد و در صورت عدم دسترسی به برخی از آنها – که معمولاً نیز چنین است – از دانش و تجربه کارشناسان و صاحبنظران استفاده شود‌. به طور کلی‌، مراحل مطالعه یک پروژه سرمایه‌گذاری از نظر امکان‌سنجی و ارزشیابی در چهار سرفصل زیر خلاصه گردیده است‌. از آنجا که نوع‌، سرشت‌ و حجم سرمایه‌گذاریها متفاوت هستند جمع‌آوری و تحلیل تمام یا قسمتی از اطلاعات و یا تاکید و تعمق بیشتر درباره پاره‌ای از آنها‌، بستگی تام به نوع پروژه طرح توجیهی، هدفها و عوامل تعیین‌کننده آن خواهد داشت‌.

 

شرح سرفصل هاي گزارش اقتصادي طرح تعرفه شماره یک تعرفه شماره دو تعرفه شماره سه
الف – کلياتي درباره بخش صنعتي طرح مورد نظر
معرفي كامل محصول، شناخت ويژگيهاي محصول، مشخصات، ويژگي‌ها و تعاريف علمي و تخصصي، تعيين نوع کالا از نظر مصرفي بودن، واسطه‌اي و يا سرمايه‌اي. معرفي كاربردهاي محصول شامل ماهيت ، كاربردها ، ضرايب مصرف ، الگوي مصرف جامعه و…. ارائه مي شود.
کد ISIC محصول و شماره استاندارد ملي تدوين شده
تحليل ضرورت اجراي پروژه شامل هدف صادراتي ، هدف جايگزيني واردات ، تكنولوژي جديد، تغيير الگوي مصرف و…. و همچنين ملاحظات اجرائي پروژه شامل ملاحظات اقتصادي ، ملاحظات اجتماعي و فرهنگي و ملاحظات سياسي و مكان يابي پروژه تحليل مي شود
نحوه تأمين مواد اوليه طرح به لحاظ داخلي يا وارداتي بودن ، قيمتهاي جهاني، تعيين نرخ‌هاي تعرفي گمركي تحليل حساسيت طرح به قيمت مواد اوليه و تعيين قيمت مواد اوليه مصرفي با توجه به مشخصات فني محصول ارائه مي گردد
ارائه روند قيمت مواد اوليه طرح طي سالهاي گذشته
تحليل جايگاه صنعت مورد بررسي در سياست‌هاي كلان اقتصادي كشور
رابطه اين صنعت با ساير صنايع و بخشهاي اقتصادي کشور
محصولات رقيب، جايگزين و مكمل محصول
ب – عرضه
ميزان توليد داخلي حداقل طي 5 سال گذشته و سال جاري و تحليل روند آن
حجم و ارزش واردات محصول مورد بررسي طي سالهاي گذشته براساس كد تعرفه‌هاي مرتبط همراه با ارائه كشورهاي مبداء و ميزان واردات از هر كشور
ظرفيت عملي واحدهاي فعال، طرحهاي توسعه‌اي اين واحدها و طرحهاي در دست اجرا مورد محاسبه قرار گيرند و سرانجام متناسب با پيشرفت فيزيكي طرحهاي توسعه‌اي و در دست اجرا مجموع امكانات عرضه براي سالهاي آينده ارائه شود
روند واردات طي سالهاي گذشته و ميزان واردات در طي سالهاي آتي ارائه گردد
پيش بيني واردات و توليد داخلي براي حداقل 5 سال آتي محاسبه مي شود
علل نرسيدن به ظرفيت کامل توليد در واحدهاي توليد کننده محصول مورد نظر و مسائل و مشکلات آنان (مشکلات کارگري، کمبود متخصصين آگاه، کمبود مواد اوليه، کمبود قطعات يدکي ماشين‌آلات، استهلاک و…)
سهم بازار محصولات طرح از توليد و واردات
نسبت محصول داخلي در مقايسه با محصول وارداتي، ميزان حمايت دولت از توليد داخلي
توليد محصولات رقيب و جايگزين
ج – تقاضا
ميزان مصرف در سالهاي گذشته (حداقل 5 سال اخير) و تجزيه و تحليل روند آن – مصرف سرانه – مصرف محصولات جايگزين و مقايسه آن با محصول مورد نظر
حجم و ارزش صادرات محصول مورد بررسي طي سالهاي گذشته براساس كد تعرفه‌هاي مرتبط همراه با ارائه كشورهاي مقصد و ميزان صادرات به هر كشورها ارائه مي شود
د – پيش بيني امکانات عرضه براي پنج سال آينده
تعيين ظرفيتها و تاريخ شروع بهره‌برداري از واحدهاي جديد
تعيين ظرفيت توليدي واحدهاي موجود و برنامه توسعه آن
پيش بيني کل امکانات توليدي براي پنج سال آينده
پيش‌بيني واردات طي پنج سال آينده
هـ – پيش بيني تقاضا براي پنج سال آينده
پيش بيني تقاضاي داخلي و در صورت امکان صادرات (تقاضاي خارجي) براي حداقل 5 سال آينده
برآورد مصرف ظاهري و تقاضای داخلی

– پيش‌بيني تقاضاي داخلي با استفاده از يكي از روشهاي 1- روش اقتصادسنجي 2- روش روند گذشته (تداوم روند قبلي)3- روش سطح مصرف (مصرف سرانه)4- روش ضريب مصرف 5- فرايند ماركو Markov Peocess ر6- روش روند متغير: 7- روش تحليل بودجه خانوار 8- روش مقايسه بين‌المللي 9- استفاده از شاخص‌هاي راهنما ميزان تقاضا براي حداقل 5 سال آتي پيش بيني ميگردد.

و – مواد اوليه
شناخت مواد اوليه و کالاهاي واسطه‌اي اصلي مورد نياز براي توليد محصول
منابع تأمين مواد اولیه
امکانات تهيه در داخل کشور در حال حاضر و پيش‌بيني امکانات توليد آن در کشور و آينده
تعيين ميزان وابستگي از نقطه نظر تأمین مواد اوليه به خارج از کشور
ز – قيمت فروش و توزيع محصول
تعيين قيمت عمده فروشي و خرده فروش محصول و قيمت رسمي آزاد و مقايسه بين آنها
قيمت محصولات وارداتي و خارجي و مقايسه بين آنها
نحوه توزيع محصول در حال حاضر و در صورت امکان پيشنهاد نحوه صحيح توزيع
پيشنهاد قيمت فروش (در صورت لزوم)
ح – نتيجه گيري و پيشنهاد
مقايسه پيش‌بيني امکانات توليد و تقاضا به منظور شناخت وجود بازار و ايجاد و يا عدم ايجاد طرح جديد
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي ناشي از اجراي طرح شامل ايجاد اشتغال، کاهش وابستگي، افزايش قابليت صادرات، رشد و توسعه ساير صنايع و نيز ديگر بخشهاي اقتصادي شامل کشاورزي و خدمات، جايگزين واردات، صرفه جوئيهاي ارزي و
سرفصل‌هاي گزارش فني طرح
هـدف : ذكر هدف از اجراي طرح
توليدات و ظرفيت توليدي كارخانه: شامل محصولات توليدي و ظرفيت آنها
مـواد اوليه: شامل نام مواداوليه، ميزان مصرف سالانه در ظرفيت اسمي و نحوه تأمين
روش توليد: ذكر روش توليد و ترسيم خلاصه روش توليد طي يك دياگرام.
محيط‌ زيست: در خصوص نحوه صدور مجوز توسط سازمان محيط‌زيست و شروط اعلام شده توسط سازمان مذكور جهت اجراي طرح
زميـن: شامل مساحت و موقعيت مكاني زمين با استناد به اسناد ارائه شده
محوطه‌سازي: شامل آيتم‌هاي محوطه‌سازي، مقدار واحد، هزينه واحد، جمع هزينه‌ها و درصد پيشرفت فيزيكي
كارهاي ساختماني: در هر طرح براساس نوع فعالیت نوع ساختمان ها تعيين مي گردد . در اين بخش مواردی از قبیل سطح زیربنای موردنیاز، نوع و مشخصه‌های فنی هر ساختمان و هزینه هر واحد و هزینه کل آن با در نظر گرفتن نیاز طرح، موافقت‌های اخذ شده و ظرفیت‌های تعیین شده برآورد گردد
ماشين‌آلات و تجهيزات: شامل ماشين‌آلات وارداتي و داخلي و قيمت هر يك به تفكيك
تأسيسات بر حسب نیاز، انواع تأسیسات یک طرح تولیدی از قبیل برق، آب، بخار، هوای فشرده، سوخت، گازهای صنعتی، روغن داغ، لوله‌کشی، سیستم اعلام و اطفای حریق، سیستم گرمایش و سرمایش، سیستم تصفیه آب، سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی و غیرصنعتی، باسکول، تهویه، واحد زباله ‌سوز، مخابرات، چيلر، برج خنك كننده و سیستم حفاظتی مشخص و هزینه هر یک تعیین می‌شود. منابع تأمین، مـــقدار مــورد نیاز، ذخیره‌سازی و تجهیزات اضطراری در هر مورد می‌بایست برآورد گردند. هزینه‌های تأسیسات، شامل خرید و نصب دستگاه‌ها و تجهیزات اصلی، یدکی و ذخیره، لوله، کابل، اتصالات و غیره است
وسايط نقليه وسائط نقلیه مورد نیاز جهت رفع نیازهای روزمره کارخانه، انتقال مواد و کالا و رفت و آمد کارکنان (در مواقع ضروری) به داخل و خارج کارخانه می‌باشد. ضمن بررسی نوع، تعداد دستگاه، مشخصات، نحوه تأمین، قیمت هر یک، کل هزینه آن برآورد می‌شود
هزینه های متفرقه و پیش بینی نشده
با توجه به نوع طرح درصدی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری ثابت مورد نیاز تا تکمیل به استثنای هزینه‌های قبل از بهره‌برداری به منظور پیشگیری از خطای احتمالی محاسبات، رعایت احتیاط و مقابله با افزایش قیمت‌ها و تغییرات احتمالی تحت عنوان هزینه‌های پیش‌بینی نشده در نظر گرفته می‌شود
هزینه‌های قبل از بهره‌برداری

هزینه‌های قبل از بهره‌برداری شامل هزينه هاي هزینه‌های تأسیس و ثبت شرکت، هزینه‌های اخذ تسهیلات مالی، هزینه کارشناسی و ارزیابی طرح، سود و کارمزد تسهیلات ارزی، هزينه مطالعات و تحقیقات و مشاوره ، مسافرت و بازدید، هزینه‌های دفتر مرکزی، دستمزد و حقوق کارکنان در طول زمان اجرای طرح، کارآموزی و آموزش کارکنان، هزینه تولید آزمایشی هزینه‌های مشاوره و نظارت بر اجرای طرح و…ميباشد

برنامه توليد

در اين بخش، پيش‌بيني مي‌شود كه كارخانه در ظرفيت نهايي، چقدر توليد خواهد داشت و طي جدولي، مشخص مي‌شود كه از زمان آغاز بهره‌برداري تجاري تا زمان رسيدن به ظرفيت نهايي، ميزان توليد به چه صورت خواهد بود

حقوق و مزاياي كاركنان

ر اين بخش حقوق و مزاياي كاركنان بخشهاي اداري و توليدي به تفكيك مشخص و جمع هزينه آنها ارائه مي‌گردد

سوخت و انرژي

در اين بخش، ميزان مصرف برق ساليانه و سوخت ساليانه محاسبه و ضمن برآورد هزينه آنها، جمع كل هزينه‌هاي سوخت و انرژي سالانه محاسبه خواهد شد

سرفصل‌هاي گزارش مالي طرح
مقدمـه:
يكي از مهمترين ابزارهاي تهيه گزارش مالي طرحها استفاده از نرم‌افزار تخصصي كامفار مي‌باشد كه جهت تسهيل و اخذ نتيجه مطلوب‌تر طراحي و استفاده از آن سازماندهي و محاسبه گزارشات مالي را آسان مي‌سازد. اين نرم‌افزار براي مطالعات امكان‌سنجي و يا به عبارتي توجيه‌پذيري و يا عدم‌ توجيه‌پذيري طرح‌هاي صنعتي و معدني، خدماتي زيربنايي و… طراحي گرديده است.
الف- بخش ورودي‌های طرح
تعريف پروژه:
شامل عنوان پروژه و شرح پروژه.
برنامه‌ريزي زماني:
(فاز ساخت، فاز بهره‌برداري با تعيين زمان شروع و پايان).
محصولات:
شامل نام محصول، تاريخ شروع و پايان توليد و ظرفيت اسمي
واحدهاي پولي:
شامل واحد پولي داخلي و خارجي همراه با علامت اختصاري
تنزيل:
(نرخ تنزيل كل سرمايه‌گذاري، نرخ تنزيل سهام‌داران).
هزينه‌هاي ثابت سرمايه‌گذاري:
شامل خريد زمين، محوطه‌سازي و بهبود زمين، كارهاي عمراني و ساختمانها، ماشين‌آلات و تجهيزات كارخانه، تجهيزات خدماتي و جانبي كارخانه، حفاظتهاي زيست‌محيطي، هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده و هزينه‌هاي قبل از بهره‌برداري
هزينه‌هاي توليد:
هزینه‌های تولید براساس پیش‌بینی تولید در100 درصد ظرفیت عملی محاسبه می‌گردد و برای سالهای قبل از دستیابی به صد در صد ظرفیت با توجه به میزان تولید و هزینه‌های ثابت و متغیر، تعدیلات لازم اعمال می‌گردد. در اين بخش هزينه هاي مواداولیه، کمکی و بسته بندی ، حقوق و دستمزد پرسنل اداري و توليد ، هزینه آّب، برق، سوخت و ارتباطات ،تعمیرو نگهداری ،استهلاك ،متفرقه و پيش بيني نشده به جز استهلاك محاسبه مي گردد. جهت بخش موجود در طرح توسعه به طور جداگانه هزينه هاي فوق محاسبه خواهد شد .در نهايت هزينه هاي توليد به براساس درصد ثابت و متغير تفكيك مي گردند.
برنامه فروش:
كه شامل فروش داخلي مي‌‌باشد.
سرمايه در گردش:
شامل اقلام موجودي كالا، مطالبات و موجودي نقد مي‌باشد
منابع تأمين مالي:
شامل داخلي (يارانه، آورده سهامد‌اران، كوتاه‌مدت و بلندمدت) و خارجي (كوتاه‌مدت و بلندمدت)
ماليات، يارانه
ب- بخش خروجيها:
جدول خلاصه عملكرد پروژه:
شامل خلاصه‌اي از كل اطلاعات پروژه اعم از ميزان سرمايه‌گذاري، درآمدها و هزينه‌ها مي‌‌باشد
رآورد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري:
شامل هزينه‌هاي ثابت سرمايه‌گذاري، مخارج بيش از توليد، سرمايه در گردش و كل سرمايه‌گذاري مي‌باشد
برآورد هزينه‌هاي توليد:
كه كليه هزينه‌هاي مرتبط با توليد را شامل مي‌‌باشد
برآورد استهلاك ساليانه سرمايه‌گذاري
برآورد قيمت تمام شده به تفكيك هزينه‌ها
تعيين منابع تأمين مالي طرح به همراه هزينه‌هاي مالي آن:
كه شامل جريانات نقدي مالي و كل بدهي‌ها مي‌باشد
تحليل درآمدها و هزينه‌هاي طرح
تعيين عملكرد سود و زيان طرح براي سرمايه‌گذاري و آورده سهامداران
جريانات نقدي به منظور برنامه‌ريزي (CASHFLOW).
تهيه صورت‌حساب سود و زيان و نسبت‌هاي مالي
تهيه ترازنامه و نسبت‌هاي مالي
جريانات نقدي تنزيل شده
نرخ بازده داخلي (IRR)
تعيين ارزش فعلي خالص دارائيها (NPV)
تعيين دوره برگشت سرمايه (PP)
ضمائم و مستندات :
تصوير منابع، مأخذ و مستندات قيمت فروش
تصوير منابع، مأخذ و مستندات مربوط به وضعيت واحدهاي فعال
تصوير منابع، مأخذ و مستندات مربوط به طرحهاي در دست اجرا
تصوير منابع، مأخذ و مستندات مربوط به واردات
تصوير منابع، مأخذ و مستندات مربوط به صادرات
ساير منابع، مأخذ و مستندات
لوح فشرده مربوط به گزارش (قالب فایل ورد و پی دی اف)
هزینه تهیه طرح

 

4/5 - (7 امتیاز)