دپارتمان سیستم سازی و مدیریت منابع انسانی

سیستم سازی کسب وکار یکی از اصلی ترین وظایف مدیران ارشد سازمان است. مدیریت منابع انسانی در هر سازمان که مهم ترین منابع آن سازمان هست اصلی ترین دغدغۀ مدیران ارشد می باشد. که بطور کلی می توان در برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلندمدت با هدف بهبود عملکرد و توسعه پایدار با تمرکز بر نقاط ضعف و قابلیت های منابع انسانی فعلی و همچنین فرصت ها و محدودیت های موجود جهت جذب منابع انسانی شایسته صورت می گیرد. منابع انسانی وسیستم سازی هسته های اصلی تمام نظام ها، فرآیندها و رویه های درون سازمانی و برون سازمانی هستند.
سازمانی که نتواند نگرش، دانش و مهارت منابع انسانی خود را رشد و توسعه دهد و آنها را در نظام ها، فرآیندها و رویه های سازمانی خود به کار گیرد، قادر به پایداری و توسعه نخواهد بود.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تبدیل یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار داد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نموده و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

مدیریت منابع انسانی در هر سازمان عهده دار کلیه فعالیت ها و خط مشی های مربوط به کارکنان سازمان که به عنوان مهم ترین منابع هر سازمان محسوب میشوند را می باشد که بطوری کلی می توان به تعریف سیستم سازی سازمان و جذب و آموزش پرسنل بر اساس نیازمندی سازمان ،ارزیابی عملکرد کارکنان و سازمان و در نتیجه ایجاد فضای سالم ومنصفانه در راستای افزایش عملکرد و افزایش بهره وری در سازان اشاره نمود و در واقعه مدیریت منابع انسانی سازمان قرار است کمک کند تا سازمان در افق زمانی بلند مدت با کمترین هزینه حداکثر کارایی را از کارکنان برا حرکت در راستای اهداف استراتژیک سازمان کسب نماید.

خدمات مطالعاتی قابل ارائه در دپارتمان سیستم سازی و مدیریت منابع انسانی:
سیستم سازی کسب وکار (Business systematization)
مدیریت منابع انسانی (Human resources management)
فرآیند استخدام پرسنل (Personnel recruitment process)
ارزیابی عملکرد پرسنل (Staff performance evaluation)
شرح خدمات دپارتمان سیستم سازی و مدیریت منابع انسانی
سیستم سازی کسب وکار (Business systematization)

۱- تعریف ماموریت و فلسفه وجودی سازمان در راستای دستیابی به فرآیند های اصلی سازمان
۲- تعریف و طراحی فرآیند های اصلی سازمان به همراه ایستگاه های اقدامی به صورت گرافیکی
۳- تعریف و طراحی روند های اجرایی و رویه های فرعی در سازمان به صورت گرافیکی
۴- تعریف و طراحی جایگاه های شغلی در سازمان بر اساس رویه های عملیاتی
۵- طراحی نقشه ارتباطی و ساختاری سازمان بر اساس جایگاه های شغلی
۶- مستند سازی فرآیندها، رویه ها، نقشه های ارتباطی در سازمان
۷- طراحی مدل نظارت، ارزیابی و تحلیل اجرا و بهره وری سیستم طراحی شده کسب وکار

مدیریت منابع انسانی (Human resources management)

۱- طراحی و تدوین چارت سازمان
۲- طراحی مدل بایگانی اطلاعات پرسنل سازمان
۳- طراحی و تدوین دستورالعمل های اجرایی فرآیند های سازمان
۴- طراحی و تدوین آیین نامه های اجرایی داخلی سازمان
۵- طراحی مدل ارائه خدمات رفاهی و ماز به پرسنل

فرآیند استخدام پرسنل (Personnel recruitment process)

۱- طراحی فرآیند ایجاد یک جایگاه شغلی در سازمان
۲- طراحی و تدوین شرح شغلی (شرح وظایف) پرسنلی برای هر یک از پست های سازمانی
۳- طراحی و تدوین شرایط احراز جایگاه شغلی برای هر یک از پست های سازمان
۴- طراحی فرآیند جذب پرسنل از اطلاع رسانی تا عقد قرارداد همکاری متناسب با شرایط سازمان
۵- طراحی و تدوین فرآیند رشد و ارتقاع جایگاه سازمانی برای پرسنل
۶- طراحی مدل جانشین پروری در پست های مدیریتی

ارزیابی عملکرد پرسنل (Staff performance evaluation)

۱- طراحی مدل ارزیابی عملکرد ۳۶۰درجه متناسب با نیاز و اهداف سازمان
۲- طراحی و تدوین پرسشنامه های ارزیابی عملکرد
۳- توجیه، آماده سازی و گروه بندی اعضا سازمان جهت اجرایطرح ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه
۴- طراحی و اجرای مدل ارزیابی عمکلرد ۳۶۰درجه پرسنلی در سازمان
۵- استخراج،تحلیل و بررسی داده های کسب شده و ارائه گزارش به مدیران سازمان
۶- طراحی و تدوین برنامه اجرایی بهبود عملکرد پرسنل

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تبدیل یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار داد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نموده و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار

مرحله ۱ از ۴

۲۵%
  • ۸ − ۵ =
    توجه:لطفا پاسخ کد امنیتی را حتما به زبان انگلیسی وارد نمایید.
error: محتوا محافظت شده است