دپارتمان مدل کسب و کار

مدل کسب و کار ابزاری کاربردی برای مدیریت و راهبری کسب وکار است. با استفاده از مدل کسب و کار تعیین میکنید که چه گروه هایی از مشتریان مورد نظر شما هست و به چه کسانی میخواهید خدمات رسانی کنید.
یک مدل کسب و کار در واقع یک ابزار مفهومی است که شامل مجموعه¬ای از اشیاء، مفاهیم، و روابط آنها می-شود، به این منظور که منطق کسب و کار یک شرکت خاص را توضیح دهد.
مدل کسب و کار مفهوم مهمی است که در موفقیت موسسات اقتصادی تاثیر تعیین کننده ای دارد. این مدل ، منطق یک شرکت را در چگونگی ، خلق ، ارائه و کسب ارزش توصیف می نماید. مفهوم نوآوری می تواند علاوه بر محصول خدمات ومحصول میتواند در مدل کسب و کار باشد.
مدل کسب و کار مفهومی است انتزاعی که اجزای مختلف یک کسب و کار را نشان میدهد، این مدل یک چهارچوب فکری جدید است که می تواند به رشد و توسعه کسب و کارها کمک کند.
در سال ۲۰۰۹ اولین بار الکساندر استروالدر مفهوم مدل کسب و کار را مطرح کرد و به سرعت در شرکت ها و موسسات اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت.
مدل کسب و کار مخصوص افراد بلند پرواز ، تغییر دهندگان قاعده بازی و چالشگرانی است که به مقابله با مدل های کسب وکار از کارافتاده برخاسته و به طراحی سازمان های فردا می پردازند.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

طراحی مدل کسب و کار در سطوح مختلف تخصصی متناسب با نیاز کسب و کار انجام می شود. تعیین نیازهای کسب و کار در بخش مدل سازی کسب و کار توسط تیم تخصصی شرکت مهندسین مشاور پارس رابین انجام می شود.

خدمات قابل ارائه توسط تیم تخصصی مشاوران شرکت پارس رابین (وب سایت ایطرح) :

۱- طراحی و تدوین مدل کسب و کار با هدف عارضه یابی و مقایسه ای به شکل تصویری
۲- طراحی مدل کسب و کار با تمرکز بر بازار هدف ، ارزش پیشنهادی ، جریان های درآمدی ،ساختار هزینه ها ، نحوه ارتباط با مشتری ، شرکای کلیدی و فعالیت های کلیدی
۳- طراحی ارزش پیشنهادی برای مشتریان و تدوین نقشه ارزش
۴- تحلیل SWOT در بخشهای مختلف کسب و کار
۵- آسیب شناسی کسب وکار با استفاده از بوم کسب وکار
۶- طراحی استراتژی های مورد نیاز مبتنی بر مدل کسب و کار
۷- نوآوری در مدل کسب وکار
۸- طراحی مدل کسب وکار برای استارت آپ ها

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار

مرحله ۱ از ۴

۲۵%
  • ۹ − ۱ =
    توجه:لطفا پاسخ کد امنیتی را حتما به زبان انگلیسی وارد نمایید.
error: محتوا محافظت شده است