بانک اطلاعات صنایع پزشکی ایران – بروزرسانی تیر 1400

تومان78.000

عنوان اطلاعات : بانک اطلاعات صنایع پزشکی ایران
تعداد شماره موبایل : 34
تعداد رکورد: 3581
نوع فایل: Excell
حجم فایل: 239.73 کیلوبایت
میزان صحت اطلاعات:حداقل 70 درصد
قیمت محصول: 78000 تومان
تاریخ تهیه اطلاعات: سال 1400

توضیحات

بانک اطلاعات صنایع پزشکی ایران

اطلاعات این مجموعه شامل (نام واحد، نام محصول، ظرفیت تولید، آدرس و شماره تلفن کارخانه، نام و شماره موبایل مدیر عامل) واحدهای تولید کننده زیر می باشد:

اطلاعات واحدهای تولید کننده يونيت دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سايرابزارهاي اندازه گيري وكنترل دماسنج ترمومتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده اجزاء وقطعات دستگاههاي ثبات پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه بيهوشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيت هاي تشخيص طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلتردستگاه دياليزخون
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوزن فيستولامخصوص دياليز
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله هاي خون گيري بدون هوا
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات اشعه ايكس تشخيص طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات برقي ـ پزشكي براي تشخيص پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاههاوتجهيزات راديولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اجزا وقطعات كنتور اب
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع كنتورهاي اب
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات براساس كاربرداولتراسونيك مافوق صوت
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده زانوبند
اطلاعات واحدهای تولید کننده شكم بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزارهاودستگاههاي تنظيم كننده ياكنترل كننده خودكار
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماسك يكبارمصرف[ مصرف پزشكي ] اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات پزشكي وجراحي مخصوص بيمارستان
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساكشن جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سونوگرافي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزار ووسايل پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع برانكار
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات وابزارازمايشگاهي طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سايرانواع ضد عفوني كننده
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتاق امبولانس
اطلاعات واحدهای تولید کننده دندان مصنوعي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات نگهداري حيوانات ازمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تراشكاري
اطلاعات واحدهای تولید کننده چراغ سيالكتيك اطاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ساكشن دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميزمخصوص ازمايشگاههاي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هودهاي ازمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هودهاي ميكروبيولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ليزر
اطلاعات واحدهای تولید کننده فركانس متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده اوسيلوسكوپ نوسان نما
اطلاعات واحدهای تولید کننده مولتي متر ديجيتالي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بردهاي اموزشي مدارمجتمع
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سيگنال ژنراتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده منبع تغذيه
اطلاعات واحدهای تولید کننده فشارسنجهاي صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پاركمتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات فيزيوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع سرنگ
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزارهاي يكبارمصرف دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انژيوكت
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروست
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست تزريق خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع سوند
اطلاعات واحدهای تولید کننده خط كش وگونياونقاله وزاويه سنج فلزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دربهاي كنترل الكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بسته بندي وسائل پزشكي يكبارمصرف
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع نخ جراحي ونخهاي طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بن ماري
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه فور
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ هاي تزريقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قطعات پلاستيكي تزريقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه استريل كننده زباله بيمارستان هيدروكلاو
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اتو كلاو
اطلاعات واحدهای تولید کننده هيتر هواي گرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده تختهاي بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه الكتروشوك
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات برقي -پزشكي براي درمان
اطلاعات واحدهای تولید کننده پالس اكسيمتري
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكرو سوئيچ
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه ادرار
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستبندنوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه كلستومي جمع اوري مدفوع
اطلاعات واحدهای تولید کننده چوب معاينه
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات راديولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع تابلوهاي برق وتجهيزات مربوطه
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سنجش تراكم استخوان از نوع DEXA
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت احيا
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع صندلي مخصوص پزشكان
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو دندانپزشكي نوع B
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماسك يكبار مصرف پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميز پري كلينيك لابراتواري دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نخ جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هموواك
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرسوزن پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سه راهي آنژيوكت
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست سرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتترها (سوندها) و تيوب هاي قلبي-عروقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوند نلاتون
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتتر و تيوب ساكشن
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتترها (سوندها) و تيوب هاي ارولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتترها (سوندها) و تيوب هاي بيهوشي و تنفسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع كانولا
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست نفروستومي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست تزريق شيمي درماني
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست استنت حالب
اطلاعات واحدهای تولید کننده ديلاتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده واي كانكتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده فينگر تيپ
اطلاعات واحدهای تولید کننده گان
اطلاعات واحدهای تولید کننده دريپ، شان و پك هاي جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميني يونيت پرتابل دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي معاينه و درمان
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع محلول هاي همودياليز
اطلاعات واحدهای تولید کننده مايع ضدعفوني كننده سطوح
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلم تك لايه شيرينك از پلي اتيلن
اطلاعات واحدهای تولید کننده بطري از پلي اتيلن
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي قلبي و عروقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرسوزن دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ تزريق
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ انسولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوزن فيستولا
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه ادرار
اطلاعات واحدهای تولید کننده آنژيوكت
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروست
اطلاعات واحدهای تولید کننده محفظه بي كربنات سديم
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلتر دياليز
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلتر تالاسمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست دياليز
اطلاعات واحدهای تولید کننده ملحقات جانبي پلاستيكي دستگاه ها و تجهيزات پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست تزريق خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده چست باتل پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماسك تنفسي و بيهوشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده لارنژيال ماسك پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماسك ونچوري پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلتر تنفسي HME
اطلاعات واحدهای تولید کننده ايريگيتور زخم
اطلاعات واحدهای تولید کننده بسته بندي تجهيزات يكبار مصرف پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستمال مرطوب
اطلاعات واحدهای تولید کننده پد الكلي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پد آنتي باكتريال
اطلاعات واحدهای تولید کننده محصولات و فرآورده‌هاي آرايشي اليافي آغشته شده
اطلاعات واحدهای تولید کننده محلول پاك كننده لاك ناخن
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع درزبند (گسكت) پلاستيكي از پي وي سي (PVC)
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ گاواژ
اطلاعات واحدهای تولید کننده پيچ وپلاك ارتوپدي [كاشتني هاي غيرفعال ارتوپدي] اطلاعات واحدهای تولید کننده پايه فلزي چراغ و ساير تجهيزات مشابه
اطلاعات واحدهای تولید کننده بدنه فلزي تابلو برق
اطلاعات واحدهای تولید کننده كولر آبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تابلو برق فشارضعيف (تا 1 كيلوولت)
اطلاعات واحدهای تولید کننده تابلو برق فشارمتوسط
اطلاعات واحدهای تولید کننده سنگ شكن پنوماتيك درون اندامي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قوز بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده مچ بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده گردن بند طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده زانو بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده شكم بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماسك جراحي و اتاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده قالب زني انواع فلزات
اطلاعات واحدهای تولید کننده قالب پلاستيكي غيرازكفش
اطلاعات واحدهای تولید کننده زير انداز بيمار با لايه سلولزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كمربند پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كلاه جراح
اطلاعات واحدهای تولید کننده تنظيم كننده كميت هاي جريان برق
اطلاعات واحدهای تولید کننده توليد برق با انرژي خورشيدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات بيهوشي و تنفسي و توليدكننده گاز پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل ارتوپدي فني
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر فشار هواي ورودي موتور خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر دماي كابين خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع حسگر دما چندگانه
اطلاعات واحدهای تولید کننده سي تي اسكن معمولي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ظروف پلاستيكي دهان گشاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع درپوش و سرپوش پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده واكر
اطلاعات واحدهای تولید کننده عصاي زير بغل
اطلاعات واحدهای تولید کننده توالت بيمار
اطلاعات واحدهای تولید کننده لگن زير بيمار
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار (ويلچر) معمولي
اطلاعات واحدهای تولید کننده عصاي معمولي
اطلاعات واحدهای تولید کننده محفظه ترموالكتريك حمل فرآورده هاي دارويي و بيولوژيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اكستراكتور فرآورده خوني
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيلر كيسه خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرد كننده نمونه پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فريزر سريع پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده شيكر خونگيري
اطلاعات واحدهای تولید کننده فريز دراير پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سانتريفيوژ فرآورده خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي دياليز و خونگيري
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه اندازه گيري دماي خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده لاينر سانتريفيوژ
اطلاعات واحدهای تولید کننده تريلر سردخانه دار
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلتر ونتيلاتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده پاراوان، پايه سرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري يك شكن مكانيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري دو شكن مكانيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري سه شكن مكانيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كمد نگهداري دارو
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت معاينه معمولي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترالي بيمارستاني و اتاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده انكوباتور معمولي اتاق رشد
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع شمارشگرديجيتال
اطلاعات واحدهای تولید کننده روتاتورسرولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه شيكرارلن
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اب مقطرگيري
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاههاي سانتريفوژ
اطلاعات واحدهای تولید کننده ظروف ازمايشگاهي پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سختيگيراملاح اب
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوزن سرنگ
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت الكتريكي اتاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت الكتريكي ويژه زايمان
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري اطفال
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت ويژه سي سي يو
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت ويژه آي سي يو
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت دياليز و خونگيري
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت سي پي آر
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد مخصوص راديوگرافي
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد چرخ دار
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميز غذاخوري بيمار
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت روانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار (ويلچر) تاشو
اطلاعات واحدهای تولید کننده صفربند سرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاشتني هاي غير فعال ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پلكان پيش ساخته فلزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري يك شكن الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري دو شكن الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري سه شكن الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد ريكاوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد بخش ويژه
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد ساده
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت معاينه و درمان قابل تنظيم
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت معاينه و درمان ثابت
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت معاينه پشت متحرك
اطلاعات واحدهای تولید کننده اره جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دريل جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تشك فوم بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع رگلاتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده فلومتر گاز اولتراسونيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر فشار لوله بوردون
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات فيزيوتراپي تعليق درماني به جز اسلينگ
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت كشش فيزيوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سي پي ام (CPM) فيزيوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اولتراسوند حرارتي فيزيوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات نور درماني- فيزيوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اينترفرنشيال
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تسكين درد
اطلاعات واحدهای تولید کننده درمان تحريك عصب ماهيچه اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مگنتوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده وكيوم تراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه شاك ويو تراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه كشش درماني (تراكشن تراپي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ليزر پزشكي GaAlAs
اطلاعات واحدهای تولید کننده ايمپلنت هاي دنداني سانترال
اطلاعات واحدهای تولید کننده ايمپلنت هاي دنداني مولار
اطلاعات واحدهای تولید کننده محافظ جاده گاردريل
اطلاعات واحدهای تولید کننده شيرآلات با مكانيزم خودكار با فرمان‌پذيري برقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل ارتوپدي وفيزيوتراپي وكمك شنوايي واعضاي مصنوعي
اطلاعات واحدهای تولید کننده عدسيهاي چشمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تصفيه كننده آب اسمزي معكوس پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاندوم لاتكس
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستكش معاينه
اطلاعات واحدهای تولید کننده چشم بند خواب
اطلاعات واحدهای تولید کننده پارچه هاي نئوپرن
اطلاعات واحدهای تولید کننده كتف بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده جوراب واريس
اطلاعات واحدهای تولید کننده گرم كننده كليه
اطلاعات واحدهای تولید کننده قوزك بند مچ پا
اطلاعات واحدهای تولید کننده آرنج بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده كفي كفش طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هدبند طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فتق بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده شكم بند لاغري
اطلاعات واحدهای تولید کننده شانه – بازو بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع باندهاي حمايتي (باند تنيس البو و گلف البو و)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساق بند طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع پد پزشكي (لا انگشتي-خارپاشنه-كشكك زانو)
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع پوشش و لباس بيمارستاني يكبار مصرف
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع آتل شكستگي و اصلاح انحراف
اطلاعات واحدهای تولید کننده آويز دست
اطلاعات واحدهای تولید کننده شست بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده اسپيلنت هالوكس والگوس
اطلاعات واحدهای تولید کننده پاشنه پوش
اطلاعات واحدهای تولید کننده پارچه پنبه پلي استر
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه پلي پروپيلن بافته شده ساده
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ماسك حفاظت در مقابل گرد و غبار
اطلاعات واحدهای تولید کننده پيچ فولادي آلياژي M12 و كوچك تر
اطلاعات واحدهای تولید کننده پيچ فولادي آلياژي بزرگ تر از M12
اطلاعات واحدهای تولید کننده سطح سنج الكترونيكي مايعات
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت ژينكولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري چهار شكن الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستكش لاستيكي خانگي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستكش لاستيكي صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستكش جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ويبراتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده پمپ واكيوم
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساكشن سانترال طبي (به جز دندانپزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ساكشن دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پالس اكسيمتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده پمپ تزريق سرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده پمپ تزريق سرنگ (پزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه مانيتورينگ علائم حياتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساعت حضور و غياب الكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت مكانيكي ويژه زايمان
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت ترانسفر
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر دما ترموكوپل
اطلاعات واحدهای تولید کننده تنظيم كننده خودكاركميتهاي جريان برق
اطلاعات واحدهای تولید کننده بالابر هيدروليكي (غيرمغناطيسي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده چراغ هاي سياليتيك اتاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده اسپيرومتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه مانيتورينگ قلبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت مكانيكي اتاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت هيدروليكي اتاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده الكتروشوك قلبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پمپ تزريق ديسفرال
اطلاعات واحدهای تولید کننده آسم يار
اطلاعات واحدهای تولید کننده البسه و پوشاك از منسوج بي بافت
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاغذ بسته بندي استريل
اطلاعات واحدهای تولید کننده چاپ فلكسو
اطلاعات واحدهای تولید کننده مايع پاك كننده چربي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مايع پاك كننده سطوح
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاغذ هاي شناساگر
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلم پلاستيكي چند لايه پوشش داده شده (coated film)
اطلاعات واحدهای تولید کننده فليم فتومتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده انكوباتور معمولي اتاق رشد پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انكوباتور يخچال دار پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فريزر آزمايشگاهي پزشكي(-140، -80، -70، -20)
اطلاعات واحدهای تولید کننده محفظه (چمبر) تست محيطي دما و رطوبت
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله هاي پلاستيكي ازمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع عدسي عينك
اطلاعات واحدهای تولید کننده الكتروسرجري به همراه انعقاد با آرگون
اطلاعات واحدهای تولید کننده الكتروكوتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده عدسي(لنز) چشمي تماسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده عدسي درون چشمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پروتز ستون فقرات
اطلاعات واحدهای تولید کننده پيچ و پلاك ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نيل ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تثبيت كننده خارجي استخوان چند وجهي چرخشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تثبيت كننده خارجي استخوان سيستم راد و كلمپ
اطلاعات واحدهای تولید کننده شنز و پين ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده باند لوله اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پوشاك و لوازم مرتبط پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده عملگر الكتريكي به جز عملگر شيرآلات
اطلاعات واحدهای تولید کننده پروتز دست و پا
اطلاعات واحدهای تولید کننده پروتز شانه
اطلاعات واحدهای تولید کننده پروتز زانو
اطلاعات واحدهای تولید کننده پروتز مفصل هيپ
اطلاعات واحدهای تولید کننده تثبيت كننده خارجي استخوان هيبريد
اطلاعات واحدهای تولید کننده تثبيت كننده خارجي استخوان سيستم اليزارف
اطلاعات واحدهای تولید کننده آب مقطر گيري پزشكي(يكبار، دوبار و چهاربار تقطير)
اطلاعات واحدهای تولید کننده حمام آب گرم سرولوژي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده گرم كننده محلول – هات پليت پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده شيكر ارلن پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده شيكر انكوباتور پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع كوره و اجاق آزمايشگاهي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اندازه گيري pH
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع گرماسنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده گرانروي سنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست جراحي بزرگسال
اطلاعات واحدهای تولید کننده ايمپلنت درون استخواني ريشه اي شكل
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساير انواع ميز مخصوص آزمايشگاه پزشكي و دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ترالي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميز فلزي كارگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده خودكار سيستم روشنايي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سنجش ميزان سختي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست كشش چند منظوره
اطلاعات واحدهای تولید کننده ام آر آي با ميدان مغناطيسي مقاومتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ (Auto Disable)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه كنترل توزيع اكسيژن دربيمارستان
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنسول بالاي تخت بيمار
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه رساننده گازهاي طبي دراطاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه كنترل سيستم الكتريكي مراقبتهاي ويژه
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم توليد خلاء
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم شبكه گازهاي طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه مانيتورينگ
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميني يونيت دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزارهاي مورد استفاده در دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ويژه اندازه گيري وكنترل كميتهاي جريان برق
اطلاعات واحدهای تولید کننده تشك مواج بيماران
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع سمعك
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات الكتروكارديوگراف
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات راديوگرافي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اناليزور
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتاكت لنز
اطلاعات واحدهای تولید کننده عدسيهاي چشمي كارشده
اطلاعات واحدهای تولید کننده تسترICسري CMOS.TTL
اطلاعات واحدهای تولید کننده تايمرالكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ديمرالكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع پريز-دوشاخه-سرپيچ
اطلاعات واحدهای تولید کننده جعبه تقسيم برق
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستكش هاي لاستيكي طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هموواك
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده اسكالپ وين
اطلاعات واحدهای تولید کننده منسوجات بي بافت
اطلاعات واحدهای تولید کننده باندگچ
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ساعت حضور و غياب و گشت
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات و وسايل درماني
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سانتريفوژ48شاخه
اطلاعات واحدهای تولید کننده كوره هاي ازمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع بالن جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه پلاريمترپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تقطير
اطلاعات واحدهای تولید کننده هات پليت
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اندازه گيري پ ـ هاش
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع رسوب گير
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاههاو وسايل ازمايشگاههاي تشخيص طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاههاي كنترل ازراه دورتله متري
اطلاعات واحدهای تولید کننده محيط كشت ميكروبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سايرابزارها-دستگاهها-ماشينهاي اندازه گيري-كنترل ياازمايش
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه جنين ياب
اطلاعات واحدهای تولید کننده مواد-معرفهاوكيت هاي ازمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه دياليزخون
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست تعويض خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست سرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه انما
اطلاعات واحدهای تولید کننده چست باتل
اطلاعات واحدهای تولید کننده كلامپ بندناف
اطلاعات واحدهای تولید کننده جرم گير دندان
اطلاعات واحدهای تولید کننده سايرابزارهاو وسايل اپتيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سينك ظرفشوئي
اطلاعات واحدهای تولید کننده واگينااسپكلوم مخصوص زنان
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع برچسب
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل وتجهيزات دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل كمك شنوايي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه سرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تنفس مصنوعي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ماسك محافظ لاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مجموعه ماسك تنفسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلترصنعتي هوا
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلترانفرادي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلترمحيطي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بيمارستان سيار
اطلاعات واحدهای تولید کننده مخازن پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم هاي مخابراتي دسترسي ازنوع بي سيم wll
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع كنتورهاي گاز
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ساعت مچي و…
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع مانيتوركامپيوتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده پلي استايرن براي مصارف عمومي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع درپوش پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سبد ميوه
اطلاعات واحدهای تولید کننده كمر بند طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كمربندلاغري
اطلاعات واحدهای تولید کننده كامپيوترهاي كنترل فرايند
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع سيستم هاي قرائت داتالاگر
اطلاعات واحدهای تولید کننده عصاي زير بغل
اطلاعات واحدهای تولید کننده واكر
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي توالت فرنگي
اطلاعات واحدهای تولید کننده چرخ معلولين دستي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميزاتاق عمل وجراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ميكروسكوپ بجزميكروسكوپ هاي چشمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع دوربين
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزارهاي دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مقره هاي رزيني
اطلاعات واحدهای تولید کننده قطعات كامپوزيتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه هاي ارتوپدي وفيزيوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزارهاودستگاههاي مخصوص انجام ازمايشات فيزيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اعضاي مصنوعي بدن انسان
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور برق ديجيتال تكفاز چند تعرفه اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قيچي باغباني
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزارهاي دامپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ دامپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع اچار وابزار دستي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قيچي برش ميلگرد
اطلاعات واحدهای تولید کننده شيرالات پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تابلوي كنترل صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاههاي برقي پزشكي الكترومديكال
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم نمونه برداري از گازها
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم نمونه برداري از مايعات
اطلاعات واحدهای تولید کننده پكيج اندازه گيري پارامترهاي كمي و كيفي گازها (صنايع نيروگاهي، نفت، گاز و پتروشيمي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده پكيج اندازه گيري پارامترهاي كمي و كيفي سيالات (صنايع نيروگاهي، نفت، گاز و پتروشيمي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده پانل جمع آوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده پانل كنترل مبتني بر PLC
اطلاعات واحدهای تولید کننده پانل كنترل و مانيتورينگ فرآيند صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده منطقي قابل برنامه ريزي (PLC)
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده توزيع شده
اطلاعات واحدهای تولید کننده پانسمان ترميم كننده زخم
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات تاتو پوست،ابرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ميكرونيدلينگ
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ميكرودرم ابريژن
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساكشن آمبولانس
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساكشن موتوردار طبي (به جز دندانپزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلتر دستگاه ساكشن طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تايمر مكانيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده منبع تغذيه صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسديوسر پارامترهاي الكتريكي (ولتاژ، جريان و مقاومت الكتريكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده پايانه راه دور RTU
اطلاعات واحدهای تولید کننده تورييدومتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اندازه گيري هدايت الكتريكي (كنداكتيويتي متر)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر دما
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر هدايت الكتريكي (كنداكتيويتي متر)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ثبت كننده داده (ديتا لاگر) سيالات
اطلاعات واحدهای تولید کننده ثبت كننده داده (ديتا لاگر) پارامترهاي الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده عملگر هيدروليكي انواع شير صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پيستون اوليه ترمز خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميل فرمان بلند خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله خونگيري تحت خلا
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور آب توربيني تك افشانه با قابليت قرائت از راه دور
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر فلو
اطلاعات واحدهای تولید کننده پوآر بيني (فين گير) لاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بازسازي و نوسازي انواع توربين
اطلاعات واحدهای تولید کننده قطعات كمپرسورها
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ياتاقان لغزشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هيترهاي الكتريكي صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاشتني هاي غير فعال جراحي عمومي و پلاستيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده روكش تخت بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده بادسنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده بادنما
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع اندازه گير سطح سيالات
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد صندلي شو
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه يكبار مصرف ساكشن پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع الكترود پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ايمپلنت دنداني درون استخواني تيغه اي شكل
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع موتور پمپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دوربين دو چشمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده جوراب ضد ترومبوز
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميز ويژه معلولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده بالابر و جابه جا كننده ويژه معلولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه فتال مانيتورينگ پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي جراحي ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي جراحي مغز و اعصاب
اطلاعات واحدهای تولید کننده پيچ و پلاك فك و صورت و جمجمه
اطلاعات واحدهای تولید کننده مش فك و صورت و جمجمه
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيت هاي تشخيصي ميكروبيولوژي (ويروس – باكتري – قارچ)
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله خونگيري پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده گرم كننده محلول – هيتر پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تلسكوپ اپتيكي و پايه آن ها
اطلاعات واحدهای تولید کننده دوربين تك چشمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دوربين ديد در شب
اطلاعات واحدهای تولید کننده آلتيمتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر دما ترميستور
اطلاعات واحدهای تولید کننده باران سنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترازوي توزين اشخاص
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترازوي توزين كالا (الكترونيكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترازو با دقت 0.1 گرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترازو با دقت 0.01 گرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترازو با دقت 0.001 گرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده گوشي هاي ايمني (حفاظتي) غير الكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات نگه دارنده و پشتيبان دوربين
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تيغه اره جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور برق تكفاز چند تعرفه اي با قابليت قرائت و تنظيم از راه دور (AMI)
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور برق سه فاز چند تعرفه اي با قابليت قرائت و تنظيم از راه دور (AMI)
اطلاعات واحدهای تولید کننده پمپ سانتريفيوژ جريان شعاعي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع فيدر (هاپر) انتقال مواد
اطلاعات واحدهای تولید کننده سلول فلوتاسيون
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع سنگ شكن آزمايشگاهي مواد معدني
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع آسياب آزمايشگاهي مواد معدني
اطلاعات واحدهای تولید کننده سلول فلوتاسيون آزمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع فيلتر پرس آزمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده جعبه فلزي كمك هاي اوليه
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت اورژانس
اطلاعات واحدهای تولید کننده سطل زباله ايزوله بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار معمولي (ويلچر) مكانيكي – الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماسك احياء
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه يوروستومي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه كلستومي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ردياب رادار
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم اويونيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده مبدل گشتاور خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم طراحي، ساخت و ترميم دندان CAD/CAM
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو بخار استريليزاسيون و ضدعفوني كننده به جز دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه شستشوي ابزار پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو پري وكيوم استريليزاسيون و ضدعفوني كننده به جز دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو پلاسما استريليزاسيون و ضدعفوني كننده به جز دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سانتريفيوژ روميزي بدون يخچال
اطلاعات واحدهای تولید کننده تورنيكت پنوماتيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ باد كننده بالون آنژيوپلاستي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست كيفي انواع واشر و حلقه
اطلاعات واحدهای تولید کننده كوره هاي آزمايشگاهي غيرپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماشين پانچ
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه آزمون نقطه نرمي پليمر
اطلاعات واحدهای تولید کننده پروب پالس اكسيمتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده رله ولتاژ زياد
اطلاعات واحدهای تولید کننده رله جريان زباد فازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده رله زمين
اطلاعات واحدهای تولید کننده رله جريان زياد جهتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده رطوبت سنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده ولت متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده آمپر متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده مولتي متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده اندازه گيري ضريب توان
اطلاعات واحدهای تولید کننده آناليزور شبكه
اطلاعات واحدهای تولید کننده فركانس متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترموستات (غير خودرويي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده تايمر الكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميز تست كنتور برق
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه بار مصنوعي و تست كنتور برق
اطلاعات واحدهای تولید کننده ثبات بدون كاغذ
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر وزن (لودسل)
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر فشار ديافراگمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر نيرو مكانيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هندويل (انكودر دستي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه كنترل كننده ماشين CNC
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانس ايزوله
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم اينتركام فراخوان پرستار
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنسول پانلي مربوط به گازهاي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنسول ستون سقفي مربوط به گازهاي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتلت مربوط به گازهاي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده چگالي سنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست بلين
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست استحكام گندله
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست ليندر گندله آهن
اطلاعات واحدهای تولید کننده عملگر الكتريكي انواع شير صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه استريل كننده ماوراء بنفش محيط
اطلاعات واحدهای تولید کننده بخور تنفسي گرمايي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نشانگر استريليزاسيون حرارتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نشانگر استريليزاسيون بيولوژيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده منسوج بي بافت، تشكيل لايه به روش مذاب ملت بلون، با اتصال حرارتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پمپ بنزين جايگاه سوخت
اطلاعات واحدهای تولید کننده شمارشگر ديجيتال
اطلاعات واحدهای تولید کننده مخازن فلزي ذخيره اي (به جز مخازن مواد غذايي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده آب گرم كن خورشيدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت ارتوپديك ويژه معلولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع دمبل هاي بدنسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع حلقه هاي بدنسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قيد و بست ها (جيگ و فيكسچر)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزار گير
اطلاعات واحدهای تولید کننده كوليس
اطلاعات واحدهای تولید کننده ضخامت سنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده قطرسنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه بازرسي بدني
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه بازرسي بار و وسايل همراه
اطلاعات واحدهای تولید کننده گيت بازرسي انواع خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده اينترلاكينگ
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه راديولوژي فوتوفولوگرافي
اطلاعات واحدهای تولید کننده لاپاراسكوپ
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه مانيتورينگ مغز و جمجمه
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه برش قالب محافظ راديوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه راديوگرافي ديجيتال
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه راديوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت ايستا ويژه بيماران ضايعات نخاعي
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد تاشو
اطلاعات واحدهای تولید کننده كمد نگهداري مواد ناركوتيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه شتاب دهنده خطي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فانتوم ها و دزيمترهاي سيستم هاي راديوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت راديولوسنت
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت آندوسكوپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاشتني هاي فعال ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاشتني هاي غير فعال فك و صورت و جمجمه
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ لوئر لاك
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه يخ پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ژل سونوگرافي و الكتروكارديوگرافي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع محيط كشت ميكروبيولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اپليكاتور آزمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ظروف آزمايشگاهي پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله آزمايش پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده جعبه سرسوزن
اطلاعات واحدهای تولید کننده ظروف نمونه گيري مدفوع
اطلاعات واحدهای تولید کننده ظروف نمونه گيري ادرار
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوزن بيوپسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماسك (شيلد) محافظ صورت
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتترها (سوندها) و تيوب هاي ژينكولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده گايد دهاني آندوسكوپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پد مغناطيسي نگهدار ابزار جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تردميل آبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستكش نيتريل
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه پخش دي وي دي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مجموعه كامل كابينت فلزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترازوي توزين نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده فشار سنج عقربه اي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نگاتوسكوپ
اطلاعات واحدهای تولید کننده شيشه شير پلاستيكي كودكان
اطلاعات واحدهای تولید کننده قطره چكان با لوله پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پوآر بيني (فين گير) پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نفس يار (Respiratory exerciser)
اطلاعات واحدهای تولید کننده شير دوش مادر
اطلاعات واحدهای تولید کننده مسواك انگشتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه بدون بافت پلاستيكي يك لايه از پلي اتيلن
اطلاعات واحدهای تولید کننده ظروف يكبار مصرف پلاستيكي (غير اسفنجي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده خودتراش فلزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پيپتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده اسپكلوم واژينال
اطلاعات واحدهای تولید کننده ظروف كشت
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكرو تيوب
اطلاعات واحدهای تولید کننده عينك محافظ در عمل جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله (ظرف) بيمار
اطلاعات واحدهای تولید کننده كلامپ بند ناف
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرويكال كاپ
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرويكس براش
اطلاعات واحدهای تولید کننده هود آزمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم تهويه كابينتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده يخچال هاي آزمايشگاهي بانك خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده يخچال هاي آزمايشگاهي پزشكي معمولي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع صندلي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ميز به جز ميزهاي پزشكي، دندانپزشكي و بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست پمپ انژكتور خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه قرائت خوان دستي كنتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده فلومتر مايع اولتراسونيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساكشن بدون موتور طبي (به جز دندانپزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده مانومتر پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فلومتر پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مخازن تحت فشار
اطلاعات واحدهای تولید کننده كمد كنارتخت بيمار
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميزغذاخوري بيمار
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه نمودارگيري واندازه گيري كميت چاهها
اطلاعات واحدهای تولید کننده فلومتر ضد انفجار با قابليت كنترل از راه دور
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم ارت ضد انفجار
اطلاعات واحدهای تولید کننده اديومتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل اموزشي وكمك اموزشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده درن كاندوم شيت كنترل ادرار
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزارماشينهاي ابزاردقيق
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع پلوپز برقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اكتروكوتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سنجش هورمونهاي خون الايزاريدر
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماشينهاودستگاههاي ويژه ازمايش غيرفلزات
اطلاعات واحدهای تولید کننده نمودارگيري و اندازه گيري كميت چاه ها
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع پروب اندازه گيري پارامترهاي فيزيكي و شيميايي مواد مذاب
اطلاعات واحدهای تولید کننده ايمپلنت هاي بن لول
اطلاعات واحدهای تولید کننده دريل ايمپلنت دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيت نصب فيكسچر دنداني
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم كنترل كننده محيطي ساختمان (ايمني، تهويه، روشنايي و …)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه دياليز وريدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انحراف سنج مسير هوايي
اطلاعات واحدهای تولید کننده آناليزور هدايت گرمايي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم راداري كنترل ترافيك هوايي
-rocket ” aria-hidden=”true”> اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروسكوپ اتمي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروسكوپ الكتروني پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروسكوپ الكتروني روبشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروسكوپ الكتروني عبوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروسكوپ نيروي الكترواستاتيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروسكوپ نيروي مغناطيسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه الكتروريسي توليد نانو الياف
اطلاعات واحدهای تولید کننده الكتروفورز
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي مخصوص جراحي با قابليت تنظيم
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي جراحي چشم
اطلاعات واحدهای تولید کننده هموژنايزر اولتراسونيك آزمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم توانبخشي و بازتواني قلبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم تست ورزش قلبي (برپايه تردميل ،دوچرخه)
اطلاعات واحدهای تولید کننده الكتروكارديوگراف
اطلاعات واحدهای تولید کننده مخازن فلزي تحت فشار غير كروي (به جز مخازن مواد غذايي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تقليل فشار گاز
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سنجش تسطيح اراضي
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر دما بي متال
اطلاعات واحدهای تولید کننده دينامومتر (غير پزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ردياب اتوماتيك خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه چند منظوره سنجش پارامترهاي شيميايي سيالات
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده خودكار پارامترهاي گلخانه
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده و قطع كننده گاز وسايل گازسوز
اطلاعات واحدهای تولید کننده ونتيلاتور بيهوشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماشين بيهوشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تابلوي تشخيص ديد چشم
اطلاعات واحدهای تولید کننده بايوايمپلنت پوششي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بايوايمپلنت استخواني
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع راديو داروهاي تشخيصي
اطلاعات واحدهای تولید کننده راديو داروهاي درماني به شكل ويال
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سنجش ميزان آلودگي هسته اي (كل بدن)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه سطح سنج هسته اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه چگالي سنج هسته اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو دندانپزشكي نوع S
اطلاعات واحدهای تولید کننده حمام آب جوش پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده حمام آب گرم سيركوله پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده حمام آب گرم يخچال دار پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده حمام روغني پارافيني پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع پشتي و بالشتك طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فوم ترميم كننده زخم
اطلاعات واحدهای تولید کننده بخور تنفسي اولتراسوند
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيبر نوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاور يكبار مصرف تجهيزات و لوازم پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع دستگاه ليزر بجز ديود ليزري
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست تراكم آسفالت
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو آزمايشگاهي (به جز پزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده بايوايمپلنت تاندون-ليگامان
اطلاعات واحدهای تولید کننده عصاي مچي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري يك شكن هيدروليكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده عصاي تلسكوپي نابينايان
اطلاعات واحدهای تولید کننده آنالايزر اكسيژن پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اكسيژن ساز پرتابل پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اكسيژن متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكرواينجكشن
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بزرگسال با بستر ثابت
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده دما
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده آلاينده ها
اطلاعات واحدهای تولید کننده شير اطمينان صنعتي (شيرآلات ايمني) با مكانيزم دستي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تصفيه گاز
اطلاعات واحدهای تولید کننده گيرنده و فرستنده توپك خطوط لوله نفت و گاز
اطلاعات واحدهای تولید کننده حسگر فيبر نوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيكساتور يا ديستراكتور پاييني خارجي
اطلاعات واحدهای تولید کننده آشكارساز مادون قرمز
اطلاعات واحدهای تولید کننده استنت قلبي غير دارويي
اطلاعات واحدهای تولید کننده آبسلانگ نوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسديوسر فلو
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر دور
اطلاعات واحدهای تولید کننده تيشو پروسسور اتوماتيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروتوم بدون يخچال
اطلاعات واحدهای تولید کننده ديسپنسر پارافين پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه لايه نشاني اولتراسونيك (اسپري اولتراسونيك)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه شبيه ساز طيف خورشيدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مگا اهم متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده تحليلگر امپدانس
اطلاعات واحدهای تولید کننده پتانسيواستات / گالوانواستات
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه پروفايلومتر سطح
اطلاعات واحدهای تولید کننده دوربين هاي اسپكت (متحرك)
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم كنترل، تحريك، راه انداز و حفاظت تجهيزات صنعتي (پمپ، توربين، توربوكمپرسور و ژنراتور)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دوربين مدار بسته
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ضبط ديجيتالي تصاوير (DVR، NVR و ..)
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم هاي درماني راديو فركانسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده الكتروتراپي گالوانيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه درماني راديو فركانسي سه قطبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هولتر مانيتورينگ قلبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اندازه گير راداري فركانس بالا سطح سيالات
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه استريل كننده مادون قرمز
اطلاعات واحدهای تولید کننده ايمپلنت ميان آرواره اي پايين
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع زيرانداز از پارچه تاري پودي و منسوج بي بافت
اطلاعات واحدهای تولید کننده ونتيلاتور بخش مراقبت هاي ويژه
اطلاعات واحدهای تولید کننده پردازنده رايانه
اطلاعات واحدهای تولید کننده منبع تغذيه رايانه
اطلاعات واحدهای تولید کننده رك خارجي سيستم هاي الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات سوئيچينگ الكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فانكشن ژنراتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله از پي وي سي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع پري فرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده شبكه پلاستيكي از جنس پلي پروپيلن
اطلاعات واحدهای تولید کننده اسكالپ وين
اطلاعات واحدهای تولید کننده كوره پخت سراميك
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماشين هاي تزريق و اكسترودينگ پلاستيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده بخارشور خانگي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكروموتور دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كوره پخت پرسلين دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كوره ذوب موم دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ويبراتور دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سندبلاست دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكسر ويبراتور پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تريمر دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ريخته گر سانتريفيوژي دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده آرتيكلاتور دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ريخته گر القايي دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پرس هيدروليكي دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كوره گليزر (glazer) دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت ريكاوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ماموگرافي ديجيتال
اطلاعات واحدهای تولید کننده باسكول ثابت (الكترونيكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده نمايشگر توزين
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع درپوش و سرپوش لاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع بست پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستكش يكبار مصرف پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اكستنشن تيوب
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله هوا پزشكي (ايروي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساير وسايل چوبي آشپزخانه طبقه بندي نشده در جاي ديگر
اطلاعات واحدهای تولید کننده ساعت پنل عقربه اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پد چشمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتترها (سوندها) و تيوب هاي چشمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده جعبه مقوايي از مقواي معمولي (ضخيم)
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع برچسب كاغذي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع تقويم و سالنامه
اطلاعات واحدهای تولید کننده چاپ افست
اطلاعات واحدهای تولید کننده صحافي كتاب
اطلاعات واحدهای تولید کننده سل كانتر اتوماتيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده شيكر لوله پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميكسر هماتولوژي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سانتريفيوژ روميزي يخچال دار پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كلمپ هاي جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ضدعفوني كننده بر پايه الكل
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ضدعفوني كننده بر پايه فلزات و نانو ذرات فلزات
اطلاعات واحدهای تولید کننده آب مقطر گريد دارويي غير تزريقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع شامپوها به جز شامپو طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده صابون حمام و دست شويي
اطلاعات واحدهای تولید کننده شامپو طبي
اطلاعات واحدهای تولید کننده محصولات و فرآورده‌هاي بهداشتي صورت و بدن
اطلاعات واحدهای تولید کننده مايع جرم گير (سطوح و لوازم خانگي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ژل و كرم پاك كننده و ضدعفوني كننده دست
اطلاعات واحدهای تولید کننده آب مقطر گريد صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه اكسيژن ساز مركزي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو دندانپزشكي نوع N
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو اتيلن اكسايد استريليزاسيون و ضدعفوني كننده به جز دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو اولتراسونيك استريليزاسيون و ضدعفوني كننده به جز دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو فرمالدهيد استريليزاسيون و ضدعفوني كننده به جز دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سانتريفيوژ سيتولوژيكال
اطلاعات واحدهای تولید کننده سانتريفيوژ ميكرو پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو زباله بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده بخور تنفسي كمپرسوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ساعت حضور و غياب
اطلاعات واحدهای تولید کننده متعلقات و لوازم جانبي الكتروكوتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده پليت الكتروسرجري
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتتر فولي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتترها (سوندها) و تيوب هاي گوارشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تامپون
اطلاعات واحدهای تولید کننده تروكار لاپاراسكوپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيت هاي تشخيصي بيوشيمي – توكسيكولوژي – هورموني – آنزيمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه كروماتوگرافي تي ال سي (TLC)
اطلاعات واحدهای تولید کننده گوشي معاينه ديجيتال
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست اندازه گيري فشار سي اس اف پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه راديوگرافي تك دندان
اطلاعات واحدهای تولید کننده مانتو، تاري پودي، دوخته شده
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاپنوگراف
اطلاعات واحدهای تولید کننده باند زخم بندي ساده (پانسمان)
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور آب ديافراگمي بدون قابليت قرائت از راه دور
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه راديوگرافي سي آرم
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه راديولوژي مقاوم به نور
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ماموگرافي پرتابل
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ماموگرافي معمولي
اطلاعات واحدهای تولید کننده خرد كننده زباله بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده امحا كننده حرارتي زباله بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده الكتروسرجري مونوپلار
اطلاعات واحدهای تولید کننده الكتروسرجري باي پولار
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه آي پي ال
اطلاعات واحدهای تولید کننده ليزر پزشكي سه طول موج (تركيبي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دكانتر پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پلاريمتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست نشتي با اندازه گيري فشار گازها
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست نشتي با اندازه گيري فشار مايعات
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست مقاومت به ترك
اطلاعات واحدهای تولید کننده نقاله غيرفلزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده گرماسنج روبشي تفاضلي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه توليد گاز نيتروژن
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه پلي پروپيلن بافته شده لمينيت شده
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ پلانجري دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاتتر پتزر
اطلاعات واحدهای تولید کننده رله حرارتي (بي متال)
اطلاعات واحدهای تولید کننده رله نوسان توان
اطلاعات واحدهای تولید کننده اهم متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده وات متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات توليد محلول ضد عفوني كننده به روش الكتروليز
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه مانيتورينگ فشار خون غير تهاجمي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست قند خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع لانست
اطلاعات واحدهای تولید کننده باند ارتوپدي معمولي (باند گچي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده كرست پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كفش ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بريس معلولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه انما
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستبند نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده رينگ ختنه
اطلاعات واحدهای تولید کننده موم دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرساكشن مديكال دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل قالب گيري با تركيب پودر و مايع تحت وكيوم دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده برس پاك كن لابراتوار دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترموسيلر دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مفل و ركاب دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پرس مكانيكي دندانسازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترمينال سوكت (كانكتور دسته سيم)
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع پروب نمونه برداري از مواد مذاب
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماشين تراش سي ان سي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماشين فرز سي ان سي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قاب و قطعات فلزي انواع چراغ روشنايي برقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نوار چسب پارچه اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده عصاي دستي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرسوزن قلم تزريق انسولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرسوزن سرنگ انسولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرسوزن خونگيري
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار (ويلچر) برانكاردي تخت شو
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار (ويلچر) حمام
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار (ويلچر) ايستاده تمام مكانيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار (ويلچر) معمولي تمام مكانيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه هاي فلز كاري باكاربرد مخصوص نوع براده برداري
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه انكوباتورنوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه آب شيرين كن صنعتي غشايي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه كاليبراسيون دما و رطوبت
اطلاعات واحدهای تولید کننده كليد مينياتوري بيشتر از 25 آمپر
اطلاعات واحدهای تولید کننده كليد مينياتوري كمتر از 25 آمپر
اطلاعات واحدهای تولید کننده كارت شبكه
اطلاعات واحدهای تولید کننده كارت كنترلي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر سطح ضد انفجار
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر فلو ضد انفجار
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر فشار ضد انفجار
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست ECU خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي كليه
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي مجاري ادراري و تناسلي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي گوش حلق بيني
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه جابه جا كننده افقي بيمار بين دو تخت
اطلاعات واحدهای تولید کننده تورنيكت چرخشي پنوماتيك اتوماتيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده رگ ياب
اطلاعات واحدهای تولید کننده گوشي مري
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست جراحي اطفال
اطلاعات واحدهای تولید کننده مش جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميز پكينگ استريل
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه پمپ سرنگي آزمايشگاهي (غير پزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه راديوگرافي پرتابل
اطلاعات واحدهای تولید کننده سنگ شكن الكتروهيدروليك برون اندامي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پتانسيومتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده زانو بند كشكك باز
اطلاعات واحدهای تولید کننده كمربند حمايتي دوران بارداري
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه هشدار دهنده (دزدگير)
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده خودكار سامانه هاي شهري (انواع بيلبوردها، روشنايي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده خودكار پارامترهاي آب و هواشناسي در كشاورزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تامپون دندانپزشكي (رول پنبه دندانپزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع كيف و كاور دوخته شده مخصوص وسايل و تجهيزات و دستگاه ها
اطلاعات واحدهای تولید کننده اكسيژناتور جراحي قلب باز
اطلاعات واحدهای تولید کننده روتختي آماده
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست جراحي جنرال ارولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي زنان و زايمان
اطلاعات واحدهای تولید کننده قطعات پلاستيكي تابلو شالتر
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور برق الكترومكانيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور برق الكترونيكي ديجيتالي
اطلاعات واحدهای تولید کننده باند ارتوپدي سنتتيك (مانند فيبرگلاس، پلي استر)
اطلاعات واحدهای تولید کننده كوره پخت رنگ
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسفورماتور حفاظتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه الكتروتراپي هموروئيد
اطلاعات واحدهای تولید کننده چست الكترود
اطلاعات واحدهای تولید کننده قلم الكتروسرجري
اطلاعات واحدهای تولید کننده صفحه اوريفيس
اطلاعات واحدهای تولید کننده لوله ونتوري
اطلاعات واحدهای تولید کننده فلو نازل
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع راهبند و گيت تردد افراد
اطلاعات واحدهای تولید کننده ظروف پلي استايرن
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلم تك لايه پلي اتيلن ساده
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماسك محافظ دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع محلول ضد قارچ
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع محلول مصرفي دستگاه سل كانتر هماتولوژي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع محلول هاي دياليز صفاقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده محلول شستشوي سديم كلرايد
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع محلول الكتروليت آنالايزر
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوزن جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بسته بندي انواع كيت آزمايشگاهي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيوسك اطلاع رساني
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتوكلاو زباله بيمارستاني.
اطلاعات واحدهای تولید کننده الياف پنبه هيدروفيل
اطلاعات واحدهای تولید کننده تشك بادي استاتيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده انكوباتور نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده فتوتراپي نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده كاغذ ليتوگرافي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات برقي ـ پزشكي براي جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه هاي تشخيص فشار خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده ابزارها ودستگاههاي كنترل كننده مربوط به كشاورزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماشينهاودستگاههاي ويژه ازمايش محصولات نساجي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيلومترشمارموتورسيكلت
اطلاعات واحدهای تولید کننده دندان هاي مصنوعي كامل
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور گاز پيستوني
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل جانبي و متعلقات دياليز
اطلاعات واحدهای تولید کننده تيوب تغذيه رساني
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد مخصوص ارتوپدي
اطلاعات واحدهای تولید کننده بدنه (اتاق) خودروهاي مخصوص خدمات شهري
اطلاعات واحدهای تولید کننده اتاق آمبولانس
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد كالسكه اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد يوروكارگو
اطلاعات واحدهای تولید کننده پوشك معمولي بچه
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ماساژور (ويبراتور) دستي برقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه ماساژ شكمي درمان يبوست
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه كنتراست تراپي (سرما و گرما درماني الكترونيكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده تست رله
اطلاعات واحدهای تولید کننده لامپ كم مصرف
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر فشار
اطلاعات واحدهای تولید کننده يونيت شستشوي دهان دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت يورو دايناميك
اطلاعات واحدهای تولید کننده باند كشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده گاز استريل
اطلاعات واحدهای تولید کننده لانگ گاز
اطلاعات واحدهای تولید کننده كفش طبي غير تزريقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تب سنج الكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع چسب نگهدارنده پانسمان و وسايل زخم بندي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلتر روغن (غيرخودرويي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع تابلو كنترل ضد انفجار
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست گوشي هاي ايمني (حفاظتي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده چشم بند نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده دندان هاي مصنوعي جزئي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كمربند ويژه حمل معلولين (اسلينگ)
اطلاعات واحدهای تولید کننده تشك ارتوپديك ويژه معلولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده لارنگوسكوپ
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع چسب زخم حاوي مواد درماني
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيت تشخيصي سريع بارداري
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيت تشخيصي سريع مواد مخدر و روان گردان
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه نشت ياب خطوط لوله سيالات
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده رطوبت
اطلاعات واحدهای تولید کننده تنظيم كننده حد هيدروژن
اطلاعات واحدهای تولید کننده سيستم اتوماسيون شبكه برق
اطلاعات واحدهای تولید کننده شيكر انكوباتور Co2 پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تست ضربه
اطلاعات واحدهای تولید کننده ايمپلنت هاي زيبايي دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه آناليز حركت
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ماسك حفاظت در مقابل گاز
اطلاعات واحدهای تولید کننده تيغ ها و چاقوهاي جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنتور برق سه فاز چند تعرفه اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نوار كش دار
اطلاعات واحدهای تولید کننده اندازه گير نيروي مغناطيسي زمين
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيسه از منسوج بي بافت
اطلاعات واحدهای تولید کننده انكوباتور Co2 پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ميز برچسب زني كيسه هاي خون
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوزن اسكلوتراپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوزن سركج تيز نشده
اطلاعات واحدهای تولید کننده تيوب استيل و كانولاي سرسوزن دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پانچ بيوپسي پوست
اطلاعات واحدهای تولید کننده كامپاند و گرانول پليمري
اطلاعات واحدهای تولید کننده ورق آلومينيومي روكش شده (كلدينگ)
اطلاعات واحدهای تولید کننده درب كركره اي پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ديوارپوش پلاستيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پروفيل يو پي وي سي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرساكشن طبي (به جز دندانپزشكي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده لاواژه
اطلاعات واحدهای تولید کننده مجموعه خانه سازي (اسباب بازي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده مجموعه خميربازي
اطلاعات واحدهای تولید کننده وارنيش فلورايد (محلول موضعي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده پاكت هاي روكش دار
اطلاعات واحدهای تولید کننده شناساگر (معرف) استريليزاسيون بر پايه مواد بيولوژيك (انديكاتور اتوكلاو)
اطلاعات واحدهای تولید کننده گوشي معاينه معمولي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فشارسنج جيوه اي پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فشارسنج ديجيتالي ساده پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فشارسنج ديجيتالي با نشانگر ضربان قلب
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات كاليبراسيون network Analyzer
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست جراحي آمپوتاسيون
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست جراحي سوچر
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست جراحي كت دان
اطلاعات واحدهای تولید کننده پنس هاي جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كليپس هاي جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي جراحي پلاستيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده ست هاي شكمي-روده اي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مفاصل ارتزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده مچ – شست بند
اطلاعات واحدهای تولید کننده ارتزهاي ابداكشن (پاوليك هارنس، بالش فريكا، وان روزن، اسكاتيش)
اطلاعات واحدهای تولید کننده پانل ساختماني از پلي استايرن
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع درب اتوماتيك
اطلاعات واحدهای تولید کننده دزدگير خودرو
اطلاعات واحدهای تولید کننده سوزن الكتروميوگرافي
اطلاعات واحدهای تولید کننده هواكش صنعتي گريز از مركز
اطلاعات واحدهای تولید کننده چشم شور اضطراري
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ يك تكه
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه تصفيه آب خانگي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تصفيه كننده آب اولترا ويولت پزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده منسوج بي بافت، تشكيل لايه به روش مذاب ملت بلون، با اتصال شيميايي ( چسب، لاتكس )
اطلاعات واحدهای تولید کننده اسكرابر (زمين شوي)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ماشين بسته بندي مواد غذايي
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد پاچلاقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده برانكارد صندلي شو مخصوص آمبولانس
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت پنوماتيكي اتاق عمل
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت هيدروليكي ويژه زايمان
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري دو شكن هيدروليكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تخت بستري سه شكن هيدروليكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع كمد، كتابخانه، قفسه، بوفه، فايل و كانتر فلزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ضدعفوني كننده بر پايه هالوژن ها
اطلاعات واحدهای تولید کننده ديوارپوش با روكش فلزي آنتي باكتريال
اطلاعات واحدهای تولید کننده شلوار، مردانه و پسرانه، تاري پودي، دوخته شده
اطلاعات واحدهای تولید کننده دندان هاي پرسلين
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع كيف پول و مدارك و لوازم كوچك ديگر
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه كروماتوگرافي جي سي (GC)
اطلاعات واحدهای تولید کننده ورق كاغذ ثبات
اطلاعات واحدهای تولید کننده مدار تنفسي ونتيلاتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده مدار بيهوشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل يكبارمصرف بيمارستاني
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع ابزارنمونه برداري مخصوص زنان
اطلاعات واحدهای تولید کننده ولتمتر ديجيتالي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل دور الكتروموتور
اطلاعات واحدهای تولید کننده تحقيق و توسعه در ساخت ابزار ها و وسايل ويژه اندازه گيري، بازبيني، آزمايش، دريانوردي و مقاصد ديگر بجز تجهيزات كنترل عمليات صنعتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه لنز شور جراحي لاپاراسكوپي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر سطح
اطلاعات واحدهای تولید کننده ترانسميتر غلظت (رفركتومتر)
اطلاعات واحدهای تولید کننده تشكچه برقي
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار (ويلچر) بالابرنده (ليفت) بيمار
اطلاعات واحدهای تولید کننده صندلي چرخ دار (ويلچر) معمولي تمام الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ظروف يكبار مصرف كاغذي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تب سنج مادون قرمز
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع دستگاه بخور تنفسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده الاستومر دندانپزشكي (ماده قالبگيري دندان)
اطلاعات واحدهای تولید کننده پكيج تزريق مواد شيميايي
اطلاعات واحدهای تولید کننده پنل فشار قوي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تجهيزات تنظيم كننده و كنترل خودكار
اطلاعات واحدهای تولید کننده كنترل كننده هيدروليكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نگهدارنده ماتريس ارتودنسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قلم هاي مخصوص اندو
اطلاعات واحدهای تولید کننده اسكالر پريودنسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قلم هاي مخصوص پريودنسي
اطلاعات واحدهای تولید کننده قلم هاي مخصوص ترميم دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده اكسپلورر جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فورسپس جراحي دندان
اطلاعات واحدهای تولید کننده قلم هاي جراحي دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرساكشن فلزي جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده آينه دهان دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده نگهدارنده فيلم راديولوژي دندان داخل دهان
اطلاعات واحدهای تولید کننده سرنگ بي حسي دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده فلومتر توربيني
اطلاعات واحدهای تولید کننده آناليزور طيف
اطلاعات واحدهای تولید کننده آناليزور ميزان كدري
اطلاعات واحدهای تولید کننده سونوگرافي و اسكنرهاي اولتراسوند
اطلاعات واحدهای تولید کننده طيف سنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده غلظت سنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده نورسنج (لوكس متر)
اطلاعات واحدهای تولید کننده كدري سنج
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع يونيت و صندلي دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده يونيت الكتريكي جراحي و لوازم جانبي دندانپزشكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده دستگاه توليد ماسك هاي تنفسي يكبار مصرف
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيف هاي تخصصي اورژانس
اطلاعات واحدهای تولید کننده قلم تزريق انسولين
اطلاعات واحدهای تولید کننده فيلتر تنفسي آنتي باكتريال
اطلاعات واحدهای تولید کننده پكيج هواي فشرده پزشكي و دندان پزشكي مركزي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ملحقات پلاستيكي لوازم و تجهيزات برقي و الكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده انواع يكسوكننده جريان الكتريكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده تابلوها و كيتهاي آموزشي
اطلاعات واحدهای تولید کننده كيت الكترونيكي
اطلاعات واحدهای تولید کننده آناليزور خطوط مخابراتي
اطلاعات واحدهای تولید کننده LCR متر
اطلاعات واحدهای تولید کننده نوسان نما
اطلاعات واحدهای تولید کننده وسايل درناژ زخم طبقه بندي نشده در جاي ديگر
اطلاعات واحدهای تولید کننده وارمر ساده نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده پودر ثابت كننده دندان مصنوعي
اطلاعات واحدهای تولید کننده ليزر زيبايي پوست
اطلاعات واحدهای تولید کننده اكسي هود
اطلاعات واحدهای تولید کننده هد هولدر نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده قد سنج نوزاد
اطلاعات واحدهای تولید کننده مته دريل جراحي
اطلاعات واحدهای تولید کننده آستين هاي پزشكي

5/5 (1 نظر)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “بانک اطلاعات صنایع پزشکی ایران – بروزرسانی تیر 1400”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *