عنوان کتاب: آنچه مال من است مال شماست

تاریخ انتشار: 1396
نویسنده: ریچل باتزمن/ روراجرز
مترجم: سعید ارکان زاده یزدی

کتاب «مصرف اشتراکی» می گوید به دلیل حضور فناوری های نوین در جوامع، شیوه های مصرف کالا و خدمات تغییر کرده و به همین ترتیب، شیوه های تولید نیز با دگرگونی مواجه شده است. مصرف اشتراکی حوزه محدودی نیست؛ بسیاری از جنبه های زندگی های ما درگیر اقتصادی اشتراکی شده اند؛ بسیاری از ما وسایل و مکانهایی داریم که بسیاری از اوقات از آنها استفاده نمی کنیم؛ خیلی راحت می توانیم با معرفی این کالاها و خدمات به دیگران، آنها را ترغیب کنیم که به جای خرید یک کالاهای مشابه جدید که بعدها استفاده چندانی نیز از آن نخواهند کرد، از وسیله ای که موجود است ولی در اختیار یک آشنای اینترنتی قرار دارد بهره بگیریم.
نویسندگان کتاب که هر دو از مشاوران اقتصادی و کسب و کار و از زمره کار آفرینان هستند، تلاش کرده اند خیلی روایی و به زبان ساده، مفاهیم مربوط به مصرف اشتراکی را تشریح کنند و برای توضیح هر مفهوم، داستانی از یک کسب و کار با نمونه موفقیت را چاشنی آن کنند.

[دریافت فایل الکترونیکی]