عنوان کتاب: ابتکارات صرفه جویانه

تاریخ انتشار: 1397
نویسنده: ناوی رادجو / جیدیپ پرایهو
مترجم: مریم عربی/ نسیم بنایی

چگونه با کمترین منابع بهترین عملکرد را داشته باشیم؟ کتاب ابتکارات صرفه جویانه به دنبال پاسخ به این سوال است.

[دریافت فایل الکترونیکی]