عنوان پروژه: احداث مجتمع خدمات رفاهی بین راهی و تیرپارک
کارفرما: آقای بهروز نخعی
مکان اجرای طرح: استان خراسان جنوبی – شهرستان سربیشه – کیلومتر ۱۵ جاده سربیشه – درح
مساحت زمین: ۶۵,۰۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۸۳۶,۳۳۸,۰۰۶ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۲۸,۶۱۳,۰۳۸ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)