احداث مجتمع سوارکاری

عنوان پروژه :
احداث مجتمع سوارکاری
کارفرما :
شرکت پارس گستر الهامی ارس
محل اجرا:
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس
شرح خدمات:
سوارکاری
ظرفیت طرح : ۲۰۰ راس
سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۰۲۱ میلیون ریال
مساحت زمین : —
میزان اشتغال : ۲۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۴

امتیاز