احداث مجتمع صنعتی و فرآوری شهید مسعود شاهمرادی

عنوان پروژه :
 احداث مجتمع صنعتی و فرآوری شهید مسعود شاهمرادی
کارفرما :
 شرکت پترو صنعت شهاب
محل اجرا:
 کرمانشاه – گیلانغرب – روستای گورسفید-تنگه حاجیان
محصولات تولیدی:
 قیرهای نرم و سفت -پرایمرهای پایه نفتی- پودر بی کربنات سدیم(کاتریچ)- گل حفاری – عایق های رطوبتی از پشم شیشه
ظرفیت طرح :  ۱۵۰۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۷۷۱۱۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۲۱۰ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۳

امتیاز