احداث واحد بسته بندی و فرآوری خشکبار و حبوبات

عنوان پروژه :
احداث واحد بسته بندی و فرآوری خشکبار و حبوبات
کارفرما :
شرکن نگین شهر کاج
محل اجرا:
خراسن جنوبی- بیرجند- شهرک صنعتی بیرجند
محصولات تولیدی:
بوجاری و بسته بندی و فرآوری زرشک، فرآوری و بسته بندی سبزیجات خشک، بسته بندی و فرآوری پسته، بادام، عناب، کشمش، حبوبات
ظرفیت طرح :۹۱۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۵۳۲۸ میلیون ریال
مساحت زمین : ۳۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : آذر ۱۳۹۲

امتیاز