کارخانه آرد گندم

عنوان پروژه : احداث واحد تولید آرد گندم
کارفرما : محمدرضا خواجه نیاز آبادی
محل اجرا:
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۴۵۰۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۸۱۳۵ میلیون ریال
تاریخ انجام: مرداد ۹۴

۳/۵ - (۱ امتیاز)