عنوان پروژه: تولید انواع ظروف پلاستیکی به روش BML
کارفرما: آقای حمید زیوری
مکان اجرای طرح: استان اصفهان
ظرفیت : ۵۶۰ تن
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۱۸۸,۴۳۶,۱۴۷ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۶۹,۷۴۲,۸۶۵ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: زمستان ۱۴۰۱
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)