احداث واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی

عنوان پروژه : 
احداث واحد تولید خمیر کاغذ از ضایعات کشاورزی
 کارفرما :
 مریم بخشی پور
 محل اجرا:
خراسان جنوبی- طبس- شهر عشق اباد
 محصولات تولیدی:
خمیر کاغذ
 ظرفیت طرح :  ۵۰۰ تن در سال
 سرمایه گذاری ثابت: ۵۶۷۳ میلیون ریال
 مساحت زمین :  ۳۰۰۰ متر
میزان اشتغال :   ۱۱ نفر به طور مستقیم 
 تاریخ انجام : دی ۱۳۹۳

امتیاز