طرح تولید خوراک آبزیان

عنوان پروژه : احداث واحد تولید خوراک آماده دام،طیور و آبزیان
کارفرما: ژرف اندیشان ابرکوه
محل اجرا: استان یزد- شهرستان ابرکوه
محصولات تولیدی:
ظرفیت طرح : ۳۶۰۰۰ تن
سرمایه گذاری ثابت: ۲۳۳۵۹ میلیون ریال
تاریخ انجام: شهریور ۹۴

امتیاز