احداث واحد تولید درجه بندی و بسته بندی چای

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید درجه بندی و بسته بندی چای
کارفرما :
صنایع غذایی گلبانگ آویژه
محل اجرا:
تهران- تهران نو
محصولات تولیدی:
بسته بندی چای
ظرفیت طرح : ۳۸۵ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۵۱۸۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۴ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز