احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید فیلتر هوا خودرو
کارفرما :
آقای مهدی غفاری
محل اجرا:
خراسان جنوبی – بیرجند
محصولات تولیدی:
فیلتر هوا
ظرفیت طرح : ۲۰۰۰۰ عدد در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۲۶۵۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۵ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهار ۱۳۹۲

۱/۵ - (۱ امتیاز)