احداث واحد تولید موزائیک

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید موزائیک
کارفرما :
بازرگانی غوابش
محل اجرا:
خوزستان- منطقه آزاد تجاری اروند
محصولات تولیدی:
موزائیک
ظرفیت طرح : ۳۶۰۰۰۰ متر مربع در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۳۹۰۴ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۵۰۰ متر
میزان اشتغال : ۱۸ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

امتیاز