احداث واحد تولید میوه خشک

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید میوه خشک
کارفرما :
آقای نادر معرفت
محل اجرا:
آذربایجان غربی- مهاباد
محصولات تولیدی:
بمیوه جات خشک
ظرفیت طرح : ۲۹۸ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۲۵۵۶ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۲۱ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : تابستان ۱۳۹۲

۱/۵ - (۱ امتیاز)