احداث واحد تولید نان صنعتی

عنوان پروژه :
احداث واحد تولید نان صنعتی
کارفرما :
 امیر یاری
محل اجرا:
 تهران
محصولات تولیدی: نان باگت-نان هات داگ – نان بروتشن-نان همبرگری- نان رژیمی-نان شیرمال- نان ساندویچی
ظرفیت طرح :  ۶۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۳۳۷۵۷ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال :  ۳۷ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : بهمن ۱۳۹۳

امتیاز