احداث واحد تولید کیسه گونی پلی پروپیلن

پروژه : احداث واحد تولید کیسه گونی پلی پروپیلن
کارفرما : ابراهیم تدین
محل اجرا: استان بوشهر – شهرستان عسلویه
محصولات تولیدی: کیسه های پلی پروپیلن
ظرفیت طرح : ۱۱۲۵ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۰۶۹۳ میلیون ریال
تاریخ انجام: فروردین ۹۴

۵/۵ - (۱ امتیاز)