احداث واحد شستشو و دانه بندی شن و ماسه

عنوان پروژه :
احداث واحد شستشو و دانه بندی شن و ماسه
کارفرما :
شهرداری پیشین
محل اجرا:
سیستان و بلوچستان- سرباز- پیشین
محصولات تولیدی:
سنگ دانه بندی شده
ظرفیت طرح : ۲۱۶۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۱۱۹۵۵ میلیون ریال
مساحت زمین : ۱۵۰۰۰
میزان اشتغال : ۱۳ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : دی ۱۳۹۲

امتیاز