احداث واحد فرآوری، تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی و عرقیات گیاهی

عنوان پروژه :
احداث واحد فرآوری، تولید و بسته بندی محصولات کشاورزی و عرقیات گیاهی

کارفرما :

شرکت راما تجارت پایا
محل اجرا:

استان تهران

محصولات تولیدی:

انواع سبزیجات و صیفی جات منجمد- بسته بندی سبزیجات و صیف یجات تازه- بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک- انواع عرقیات گیاهی( به استثناء گلاب)

ظرفیت طرح : ۶۰۰۰ تن در سال

سرمایه گذاری ثابت: ۵۲۰۲۲ میلیون ریال

مساحت زمین : ۱۱۴۰۰ متر مربع

میزان اشتغال : ۴۱ نفر به طور مستقیم

تاریخ انجام : تیر ۱۳۹۳

امتیاز