احداث واحد مجتمع مرغ مادر

عنوان پروژه :
احداث واحد مجتمع مرغ مادر
کارفرما :
آقای فرود اسماعیلی
محل اجرا:
استان لرستان – خرم آباد
محصولات تولیدی:
مرغ مادر
ظرفیت طرح : ۱۲۰۰۰۰ قطعه در هر دوره
سرمایه گذاری ثابت: ۴۷۳۹۰ میلیون ریال
مساحت زمین : ۲۰۰۰۰۰ متر
میزان اشتغال : ۳۶ نفر به طور مستقیم
تاریخ انجام : اردیبهشت ۱۳۹۰

امتیاز