احداث و بهره برداری واحد کشتارگاه صنعتی طیور

عنوان پروژه : احداث و بهره برداری واحد کشتارگاه صنعتی طیور
کارفرما : شرکت دراج جلگه خوزستان
محل اجرا: استان خوزستان-شهرستان اندیمشک-چم گلک-ابتدای جاده میدان تیر
محصولات تولیدی: گوشت طیور
ظرفیت طرح : ۴۰۰۰ قطعه در ساعت
سرمایه گذاری ثابت: ۸۷۵۷۱ میلیون ریال
تاریخ انجام: مهر۹۴

امتیاز