عنوان پروژه: احداث و بهره برداری گلخانه خاکی صیفیجات
کارفرما: آقای حسین سعادت پور
مکان اجرای طرح: استان تهران – شهرستان پاکدشت – روستای کلین
مساحت گلخانه: ۳,۰۰۰ مترمربع
میزان سرمایه گذاری ثابت طرح: ۴۶,۳۴۵,۹۷۳ هزار ریال
میزان سرمایه گذاری در گردش: ۱,۵۰۰,۱۰۱ هزار ریال
تاریخ تهیه طرح: بهار ۱۴۰۲
شرح خدمات انجام شده: تهیه طرح توجیهی و امکان سنجی

۵/۵ - (۱ امتیاز)