احداث کارخانه تولید آبمیوه با بسته بندی تتراپک

پروژه :احداث کارخانه تولید آبمیوه با بسته بندی تتراپک
کارفرما : سمیه آقایی
محل اجرا:
محصولات تولیدی: آب میوه
ظرفیت طرح : ۸۰۰۰ تن در سال
سرمایه گذاری ثابت: ۳۹۱۹۶ میلیون ریال
تاریخ انجام: خرداد ۹۴

۲.۲/۵ - (۴ امتیاز)