اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان آذربایجان غربی

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان آذربایجان غربی

۱.قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ و آبزیان پرورشی
۲.بسته بندی عسل
۳.کشتارگاه صنعتی دام و طیور
۴.عمل آوری ، انجماد و بسته بندی محصولات شیلاتی
۵.تولید انواع غذاهای آماده گوشتی
۶.تولید انواع فرآورده های لبنی نوین یا بسته بندی های جدید با نگاه صادراتی
۷.درجه بندی و بسته بندی و فرآوری میوه جات ، سبزیجات و صیفی جات
۸.تولید انواع کنسرو و غذ اهای آماده غیر گوشتی
۹.بسته بندی و بوجاری انواع حبوبات
۱۰.تولید و بسته بندی قارچ خوراکی
۱۱.احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۱۲.تولید انواع روغن خام از دانه های روغنی
۱۳.تولید و بسته بندی عرقیات و اسانس و عصاره گیاهی
۱۴.فرآوری و بسته بندی انواع خشکبار ( آجیل و میوه خشک)
۱۵.تولید و بسته بندی آرد غلات بجز گندم
۱۶.فرآوری انگور
۱۷.بلغور کردن حبوبات و غلات
۱۸.انبارهای سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۱۹. بوجاری و بسته بندی و فرآوری انواع بذر
۲۰.در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۲۱.در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۲۲.طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۲۳. طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۲۴.توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز