اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان سمنان

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان سمنان

۱- انواع فراورده های لبنی نوین یا بسته بندیهای جدید با نگاه صادرات
۲-انواع فرآوردهای گوشتی مخصوصا بابسته بندیهای جدید با نگاه صادرات
۳-قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۴-بسته بندی تخم مرغ
۵-ایجاد کارگاه آج موم زنبورعسل و بسته بندی عسل
۶- کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین
۷- کشتارگاه طیور
۸- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۹- پسته پاک کنی ، بسته بندی و فراوری پسته برپایه صادرات
۱۰- فراوری و بسته بندی انواع میوه و سبزیجات ( انگور ، انار و …)
۱۱- فرآوری و بسته بندی انواع خشکبار و آجیل
۱۲- روغن کشی ازدانه های روغنی ( زیتون و آفتابگردان)
۱۳- تولید و بسته بندی انواع گیاهان دارویی، اسانس و افزودنی های طبیعی غذایی
۱۴- فرآورده های نوین گوجه فرنگی و توسعه و تجهیز واحد های موجود
۱۵ – تولید کمپوست
۱۶- انبارهای سرد نگهداری محصولات کشاورزی
۱۷- تولید و بسته بندی زعفران بر پایه صادرات
۱۸- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۹- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۲۰-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۲۱- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۲۲- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز