اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان سیستان وبلوچستان

اولویت سرمایه گذاری صنعتی در بخش صنایع کوچک تبدیلی در استان سیستان وبلوچستان

۱- قطعه بندی، بسته بندی و انجماد گوشت قرمز و مرغ
۲- بسته بندی تخم مرغ
۳-تولید فرآورده های نوین شیلاتی و عمل اوری و فرآوری آبزیان
۴- فرآوری ماهیان غیر ماکول
۵- بسته بندی عسل
۶- درجه بندی و بسته بندی سبزی، صیفی و محصولات گلخانه ای
۷- احداث سردخانه کنترل اتمسفریک C.A و زیر صفر
۸- تولید و بسته بندی عرقیات و گیاهان دارویی
۹-بسته بندی و فراوری پسته
۱۰- درجه بندی ، بسته بندی و فرآوری خرما
۱۱- بسته بندی ،رنگ آوری و فرآوری موز
۱۲-تولید کمپوست از ضایعات موز
۱۳-تولید و بسته بندی کشک و آچار محلی
۱۴- در خصوص کود زیستی ( بیولوژیک ) استعلام و هماهنگی با دفتر امور صنایع کشاورزی ضروری می باشد.
۱۵- در خصوص کود های آلی ( بجز ورمی کمپوست )بر اساس نیاز استان و با در نظر گرفتن واحدهای در دست احداث و میزان مواد اولیه در استان جزء اولویت ها است.
۱۶-طرح های صنایع تبدیلی در مناطق ویژه اقتصادی با تاکید بر صادرات ( در صورت فعال بودن منطقه ویژه)
۱۷- طرح های صنایع تبدیلی در شهرستان هایی که بیش از ۶۰% پیشرفت فیزیکی دارند.
۱۸- توسعه و تکمیل زنجیره های تولید صنعت طیور با هماهنگی کارگروه زنجیره مذکور

امتیاز