عنوان کتاب: تغییر بزرگ تکنولوژی تا سال ۲۰۵۰

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷
نویسنده: گروه مولفان
مترجم: آرش پور ابراهیمی

[دریافت فایل الکترونیکی]

۵/۵ - (۱ امتیاز)