دپارتمان مطالعات فرصت سرمایه گذاری

مطالعات فرصت یک ابزار کاربردی جهت بررسی،تحلیل،ارزیابی و انتخاب ایده های سرمایه گذاری می باشد که توسط این مدل تحقیقاتی ، اطلاعات کاربردی در حوزه های مختلفی از قبیل (بازار ،اقتصادی ،زیرساختی ،رقبا ، منابع و…) به روشی کاملا علمی جمع آوری ابعاد گوناگون ایده سرمایه گذاری بررسی و در نتیجه سرمایه گذار می تواند به بهترین انتخاب در خصوص پروژه سرمایه گذاری برسد که این مرحله اولین گام موثر در خصوص یک سرمایه گذاری آگاهانه می باشد.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

مطالعات فرصت در 2 سطح انجام میشود که هدف از هر سطح کمی متفاوت می باشد ولی این سطوح در راستای هم و در نقش مکمل یکدیگر هستند که در ادامه به توضیح هر سطح می پردازیم.

مطالعات پایه (تحلیلی):  دراین نوع از مطالعات کلیات ایده ارزیابی میشود و سرمایه گذار از نظر کلیات ایده به جمع بندی میرسه جهت سرمایه گذاری در واقعه در این نوع از مطالعات زمینه ایده و شناسایه ایده صورت میگیرد، در این سطح از مطالعات طی فرآیندی از انتخاب زمینه فعالیت تا یافتن یک فرصت سرمایه گذاری مشخص به همراه تحلیل 3 بعد اصلی مطالعات فرصت که شامل : شرایط سرمایه گذار، تحلیل بازار، بررسی زیرساخت های فنی می باشد.

مطالعات جامع (عمیق) : در این نوع از مطالعات کلیه اطلاعات ایده منتخب از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد و سرمایه گذار بعد از انجام این مطالعات به طور کامل به اطلاعات عملیاتی و دقیق اجرای ایده منتخب دست می یابد در واقعیت در این سطح از مطالعات ابتدا فرصت سرمایه گذاری مشخص و از 4 بعد توجیه پذیری و نحوه اجرای پروژه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.

خدمات مطالعاتی قابل ارائه در دپارتمان مطالعات فرصت سرمایه گذاری:
ارزیابی و تحلیل سرمایه گذار (Investor Evaluation and Analysis)
مطالعات مالی و اقتصادی (Financial and Economic Studies)
مطالعات و ارزیابی بازار (Studies and Market Assessment)
مطالعات فنی(Technical Studies)

 

فرآیند اجرای مطالعات فرصت سرمایه گذاری

شرح خدمات دپارتمان مطالعات فرصت

ارزیابی و تحلیل سرمایه گذار (Investor Evaluation and Analysis) :

1- شفاف سازی هدف اصلی از انجام مطالعات فرصتهای سرمایه گذاری با نگرش و دیدگاه سرمایه گذار
2- معرفی دقیق زمینه فعالیت ایده و دسته بندی ایده ها بطور کاملا تخصصی (شاخص های مهم در معرفی)
3- معرفی ایده های متناسب با شرایط سرمایه گذار در زمینه منتخب سرمایه گذاربه همراه دلایل انتخاب ایده های معرفی شده
4- معرفی و بیان ایده بصورت تفسیری و دلایل و مزیت های مختلف جهت سرمایه گذاری
5- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص زمینه فعالیت ایده منتخب، منطقه اجرای پروژه و حمایت های دولتی ، پتانسیل های اجرای پروژه
6- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی کارایی اقتصادی سرمایه گذاری و میزان سودآوری حداکثر ایده متناسب با شرایط سرمایه گذار و محل اجرای پروژه
7- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات و آماری کلی میزان حداقلی سرمایه مورد نیاز جهت اجرای ایده و ایده های سرمایه گذاری منتخب شده
8- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی وضعیت موجود و پتانسیل های سرمایه گذار و محل اجرای پروژه با هدف انتخاب بهترین زمینه فعالیت فرصت سرمایه گذاری
9- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص مقایسه ایده های مختلف با یکدیگر در راستای انتخاب بهینه ترین ایده جهت سرمایه گذاری
10- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص در خصوص محل اجرای پروژه از قبیل ( انواع منابع طبیعی،فیزیکی، معنوی، تکنولوژی و…) در یک منطقه و جغرافیای مشخص
11- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص جذابیت ایده منتخب در راستای جذب سرمایه گذار
12- جمع آوری، تحلیل،بررسی و ارزش سنجی پنانسیل ها ،ظرفیت ها و علاقه مندی سرمایه گذار برای اجرای پروژه سرمایه گذاری
13- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص موارد اجرای مشابه ایده منتخب در سایر نقاط با شرایط یکسان و تحلیل عوامل موفقیت و شکست پروژه های مشابه جهت بررسی تکمیلی برای سرمایه گذار
14- تهیه و تنظیم گزارش مطالعه فرصت سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذار خارجی متناسب با استانداردها و شرایط مورد نیاز سرمایه گذاران بین المللی
15- مشاوره در زمینه مذاکره با سرمایه گذار
16- تعیین سهم در سرمایه گذاری مشارکتی (سهم سرمایه گذار، سهم مجری)

مطالعات مالی و اقتصادی (Financial and Economic Studies) :

گزارش مطالعات مالی فرصت های سرمایه گذاری منتخب شامل خلاصه‌اي از كل اطلاعات پروژه اعم از ميزان سرمايه‌گذاری، درآمدها و هزينه‌ها می باشد.
1- برآورد هزينه‌هاي سرمايه‌گذاری: شامل هزينه‌های ثابت سرمايه‌گذاری، مخارج بيش از خدمات، سرمايه در گردش و كل سرمايه‌گذاری می باشد.
2- برآورد هزينه‌های خدمات و تولیدات: كه كليه هزينه‌های مرتبط با خدمات را شامل می‌‌باشد.
3- برآورد ميزان خدمات و فروش محصولات.
4- تعيين منابع تأمين مالی طرح به همراه هزينه‌های مالی آن: كه شامل جريانات نقدي مالی و كل بدهی‌ها می‌باشد.
5- تحليل درآمدها و هزينه‌های طرح.
6- تعيين عملكرد سود و زيان طرح برای سرمايه‌گذاری و آورده سهامداران.
7- نتايج تجاري شامل:
جريانات نقدی به منظور برنامه‌ريزی (CASHFLOW).
تهيه صورت‌حساب سود و زيان و نسبت‌های مالی.
تهيه ترازنامه و نسبت‌هاي مالی.
نرخ بازده داخلی (IRR).
تعيين ارزش فعلی خالص دارائيها (NPV).
تعيين دوره برگشت سرمايه (PP).

مطالعات و ارزیابی بازار (Studies and Market Assessment) :

1- اطلاعات و آمار بازار کلی بازار مانند میزان مصرف و واردات ،صادرات
2- اطلاعات کلی در خصوص ظرفیت ها و پتانسیل های بازار
3- اطلاعات کلی در خصوص قیمت های بازار
4- جمع آوری ،بررسی و تحلیل اطلاعات در دسترس در خصوص قوانین و مقررات بازار ایده منتخب
5- برآورد کلی و نسبی در خصوص حجم بازار و پیش بینی میزان کشش افزایش بازار
6- اطلاعات و آماربه طور کلی در خصوص رقبا در بازار
7- بررسی و کلی بازار هدف و مشتریان ایده منتخب و تعیین حجم نسبی
8- جمع آوری ،بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار در دسترس بازارهای بین المللی ایده منتخب
9- شناسایی،معرفی و بررسی انواع فرصتهای پنهان سود آوری هر ایده در بازار بالقوه و فعلی توسط تغییرات در محصول و یا خدمات حاصل از اجرایی پروژه
10- بررسی و برآورد هزینه های ورود به بازار
11- تحلیل و بررسی مزیت های رقابتی

مطلعات فنی(Technical Studies) :

1- شفاف سازی و انتخاب نوع تکنولوژی مورد استفاده از دیدگاه سرمایه گذار
2- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های موجود مهارتی ، تخصصی، تکنولوژی ها و… سرمایه گذار در حال حاضر
3- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی فنی و زیرساخت های تکنولوژی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
4- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی توان مهارتی و تخصصی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
5- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
6- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل ها و فرصت های حمایتی دولت و نهادهای مربوطه در حوزه فعالیت ایده منتخب و مزایای اجرای پروژه
7- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص محدودیت ها ، شرایط و قوانین موجود برای اجرا و بهره برداری ایده منتخب
8- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های مناطق مختلف براساس جغرافیا و شرایط اقلیمی و ویژگی های منحصر به منطقه

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار

مرحله 1 از 4

25%
  • 9 − 7 =
    توجه:لطفا پاسخ کد امنیتی را حتما به زبان انگلیسی وارد نمایید.
5/5 (1 نظر)
error: محتوا محافظت شده است