دپارتمان مطالعات فرصت سرمایه گذاری

مطالعات فرصت یک ابزار کاربردی جهت بررسی،تحلیل،ارزیابی و انتخاب ایده های سرمایه گذاری می باشد که توسط این مدل تحقیقاتی ، اطلاعات کاربردی در حوزه های مختلفی از قبیل (بازار ،اقتصاد ،زیرساخت ،رقبا ، منابع و…) به روشی کاملا علمی جمع آوری و ابعاد گوناگون ایدۀ سرمایه گذاری بررسی میشود.  در نتیجه سرمایه گذار می تواند به بهترین انتخاب در خصوص پروژه سرمایه گذاری برسد که این مرحله اولین گام موثر در خصوص یک سرمایه گذاری آگاهانه می باشد.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تبدیل یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار داد.
هدف اصلی از تهیه چنین گزارش‌هایی انجام مطالعه اولیه بازار و بررسی پتانسیل‌های ورود به بازار با صرف زمان و هزینه پایین هست. این گزارش‌ها در مقایسه با گزارش‌ها جامع تحقیقات بازار از عمق و دقت پایین‌تری برخوردار هستند اما به‌عنوان یک راه‌حل سریع جهت پاسخگویی به نیازهای صاحبان کسب‌وکارها، طراحی گردیده است.

در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمائید و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

مطالعات فرصت در ۲ سطح انجام میشود که هدف از هر سطح کمی متفاوت می باشد ولی این سطوح در راستای هم و در نقش مکمل یکدیگر هستند که در ادامه به توضیح هر سطح می پردازیم.

مطالعات پایه (تحلیلی):  دراین نوع از مطالعات، کلیات ایده ارزیابی شده و سرمایه گذار از نظر کلیات ایده به جمع بندی میرسد. در واقع در این نوع از مطالعات زمینه  شناسایی ایده، جهت سرمایه گذاری صورت میگیرد، در این سطح از مطالعات طی فرآیندی از انتخاب زمینه فعالیت تا یافتن یک فرصت سرمایه گذاری مشخص به همراه تحلیل ۳ بعد اصلی مطالعات فرصت که شامل : شرایط سرمایه گذار، تحلیل بازار و بررسی زیرساخت های فنی می باشد، بررسیهای لازم صورت میگیرد.

مطالعات جامع (عمیق) : در این نوع از مطالعات کلیه اطلاعات ایدۀ منتخب از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار میگیرد و سرمایه گذار بعد از انجام این مطالعات به طور کامل به اطلاعات عملیاتی و دقیق اجرای ایدۀ منتخب دست می یابد. در واقع در این سطح از مطالعات، ابتدا فرصت سرمایه گذاری مشخص و از ۴ بعد توجیه پذیری و نحوه اجرای پروژه مورد ارزیابی و تحلیل قرار میگیرد.

خدمات مطالعاتی قابل ارائه در دپارتمان مطالعات فرصت سرمایه گذاری:
ارزیابی و تحلیل سرمایه گذار (Investor Evaluation and Analysis)
مطالعات مالی و اقتصادی (Financial and Economic Studies)
مطالعات و ارزیابی بازار (Studies and Market Assessment)
مطالعات فنی(Technical Studies)

 

فرآیند اجرای مطالعات فرصت سرمایه گذاری

شرح خدمات دپارتمان مطالعات فرصت

ارزیابی و تحلیل سرمایه گذار (Investor Evaluation and Analysis) :

۱- شفاف سازی هدف اصلی از انجام مطالعات فرصتهای سرمایه گذاری با نگرش و دیدگاه سرمایه گذار
۲- معرفی دقیق زمینه فعالیت ایده و دسته بندی ایده ها بطور کاملا تخصصی (شاخص های مهم در معرفی)
۳- معرفی ایده های متناسب با شرایط سرمایه گذار در زمینه منتخب سرمایه گذاربه همراه دلایل انتخاب ایده های معرفی شده
۴- معرفی و بیان ایده بصورت تفسیری و دلایل و مزیت های مختلف جهت سرمایه گذاری
۵- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص زمینه فعالیت ایده منتخب، منطقه اجرای پروژه و حمایت های دولتی ، پتانسیل های اجرای پروژه
۶- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی کارایی اقتصادی سرمایه گذاری و میزان سودآوری حداکثر ایده متناسب با شرایط سرمایه گذار و محل اجرای پروژه
۷- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات و آماری کلی میزان حداقلی سرمایه مورد نیاز جهت اجرای ایده و ایده های سرمایه گذاری منتخب شده
۸- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی وضعیت موجود و پتانسیل های سرمایه گذار و محل اجرای پروژه با هدف انتخاب بهترین زمینه فعالیت فرصت سرمایه گذاری
۹- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص مقایسه ایده های مختلف با یکدیگر در راستای انتخاب بهینه ترین ایده جهت سرمایه گذاری
۱۰- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص در خصوص محل اجرای پروژه از قبیل ( انواع منابع طبیعی،فیزیکی، معنوی، تکنولوژی و…) در یک منطقه و جغرافیای مشخص
۱۱- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص جذابیت ایده منتخب در راستای جذب سرمایه گذار
۱۲- جمع آوری، تحلیل،بررسی و ارزش سنجی پنانسیل ها ،ظرفیت ها و علاقه مندی سرمایه گذار برای اجرای پروژه سرمایه گذاری
۱۳- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص موارد اجرای مشابه ایده منتخب در سایر نقاط با شرایط یکسان و تحلیل عوامل موفقیت و شکست پروژه های مشابه جهت بررسی تکمیلی برای سرمایه گذار
۱۴- تهیه و تنظیم گزارش مطالعه فرصت سرمایه گذاری برای جذب سرمایه گذار خارجی متناسب با استانداردها و شرایط مورد نیاز سرمایه گذاران بین المللی
۱۵- مشاوره در زمینه مذاکره با سرمایه گذار
۱۶- تعیین سهم در سرمایه گذاری مشارکتی (سهم سرمایه گذار، سهم مجری)

مطالعات مالی و اقتصادی (Financial and Economic Studies) :

گزارش مطالعات مالی فرصت های سرمایه گذاری منتخب شامل خلاصه‌ای از کل اطلاعات پروژه اعم از میزان سرمایه‌گذاری، درآمدها و هزینه‌ها می باشد.
۱- برآورد هزینه‌های سرمایه‌گذاری: شامل هزینه‌های ثابت سرمایه‌گذاری، مخارج بیش از خدمات، سرمایه در گردش و کل سرمایه‌گذاری می باشد.
۲- برآورد هزینه‌های خدمات و تولیدات: که کلیه هزینه‌های مرتبط با خدمات را شامل می‌‌باشد.
۳- برآورد میزان خدمات و فروش محصولات.
۴- تعیین منابع تأمین مالی طرح به همراه هزینه‌های مالی آن: که شامل جریانات نقدی مالی و کل بدهی‌ها می‌باشد.
۵- تحلیل درآمدها و هزینه‌های طرح.
۶- تعیین عملکرد سود و زیان طرح برای سرمایه‌گذاری و آورده سهامداران.
۷- نتایج تجاری شامل:
جریانات نقدی به منظور برنامه‌ریزی (CASHFLOW).
تهیه صورت‌حساب سود و زیان و نسبت‌های مالی.
تهیه ترازنامه و نسبت‌های مالی.
نرخ بازده داخلی (IRR).
تعیین ارزش فعلی خالص دارائیها (NPV).
تعیین دوره برگشت سرمایه (PP).

مطالعات و ارزیابی بازار (Studies and Market Assessment) :

۱- اطلاعات و آمار بازار کلی بازار مانند میزان مصرف و واردات ،صادرات
۲- اطلاعات کلی در خصوص ظرفیت ها و پتانسیل های بازار
۳- اطلاعات کلی در خصوص قیمت های بازار
۴- جمع آوری ،بررسی و تحلیل اطلاعات در دسترس در خصوص قوانین و مقررات بازار ایده منتخب
۵- برآورد کلی و نسبی در خصوص حجم بازار و پیش بینی میزان کشش افزایش بازار
۶- اطلاعات و آماربه طور کلی در خصوص رقبا در بازار
۷- بررسی و کلی بازار هدف و مشتریان ایده منتخب و تعیین حجم نسبی
۸- جمع آوری ،بررسی و تحلیل اطلاعات و آمار در دسترس بازارهای بین المللی ایده منتخب
۹- شناسایی،معرفی و بررسی انواع فرصتهای پنهان سود آوری هر ایده در بازار بالقوه و فعلی توسط تغییرات در محصول و یا خدمات حاصل از اجرایی پروژه
۱۰- بررسی و برآورد هزینه های ورود به بازار
۱۱- تحلیل و بررسی مزیت های رقابتی

مطلعات فنی(Technical Studies) :

۱- شفاف سازی و انتخاب نوع تکنولوژی مورد استفاده از دیدگاه سرمایه گذار
۲- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های موجود مهارتی ، تخصصی، تکنولوژی ها و… سرمایه گذار در حال حاضر
۳- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی فنی و زیرساخت های تکنولوژی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
۴- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص ارزیابی توان مهارتی و تخصصی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
۵- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای ایده منتخب
۶- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل ها و فرصت های حمایتی دولت و نهادهای مربوطه در حوزه فعالیت ایده منتخب و مزایای اجرای پروژه
۷- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص محدودیت ها ، شرایط و قوانین موجود برای اجرا و بهره برداری ایده منتخب
۸- جمع آوری، بررسی و تحلیل اطلاعات در خصوص پتانسیل های مناطق مختلف براساس جغرافیا و شرایط اقلیمی و ویژگی های منحصر به منطقه

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری

برای تحقق یک ایده به کسب وکار موفق باید آن را از ابعاد گوناگون مانند بازار، توجیه اقتصادی، شرایط سرمایه گذاری، مدل سازی کسب وکار، زیرساخت های فنی و فرآیند های تولید مورد مطالعه قرار گیرد.
در صورت تمایل به دریافت خدمات (مطالعه فرصت سرمایه گذاری، تحقیقات بازار، طراحی مدل کسب و کار و سیستم سازی کسب و کار) می توانید پرسشنامه درخواست خدمات مشاوره را تکمیل نمایئد و یا با دفتر شرکت تماس حاصل فرمائید.

درخواست خدمات مشاوره سرمایه گذاری و کسب و کار

مرحله ۱ از ۴

۲۵%
  • ۱۱ + ۷ =
    توجه:لطفا پاسخ کد امنیتی را حتما به زبان انگلیسی وارد نمایید.
error: محتوا محافظت شده است