ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای توليد كننده انواع غذاهای آماده و نيمه آماده

با توجه به گسترش شهرنشينی و افزايش روز افزون غذاهای آماده و نيمه آماده مصرف از يک سو وهمچنين حساسيت بالايی كه فرآوری اين محصولات درخصوص رعايت اصول صحيح و بهداشتی توليد از سوی ديگر دارند جايگاه ويژه ای دربحث های ايمني ، مراقبتی و نظارتی پيدا كرده است. هدف از تدوين اين ضوابط تعيين حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای توليد كننده انواع غذاهای آماده و نيمه آماده مصرف می باشد.
اين ضابطه درمورد واحدهای توليد كننده انوا غذاهای آماده و نيمه آماده مصرف نظير انواع ناگت ها، برگرها، محصولات ماريناد شده، سالادها، سمبوسه، پيراشكی، شامی، اسپرینگ رول، پيتزا ، فلافل، كتلت ها، كوفته ها، محصولات سوخاری آماده مصرف همچنين حداقل ضوابط و تجهيزات ضروری می باشد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع غذاهای آماده و نیمه آماده 
5/5 - (1 امتیاز)