ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع غذاهای آماده و نیمه آماده

با توجه به گسترش شهرنشینی و افزایش روز افزون غذاهای آماده و نیمه آماده مصرف از یک سو وهمچنین حساسیت بالایی که فرآوری این محصولات درخصوص رعایت اصول صحیح و بهداشتی تولید از سوی دیگر دارند جایگاه ویژه ای دربحث های ایمنی ، مراقبتی و نظارتی پیدا کرده است. هدف از تدوین این ضوابط تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع غذاهای آماده و نیمه آماده مصرف می باشد.
این ضابطه درمورد واحدهای تولید کننده انوا غذاهای آماده و نیمه آماده مصرف نظیر انواع ناگت ها، برگرها، محصولات ماریناد شده، سالادها، سمبوسه، پیراشکی، شامی، اسپرینگ رول، پیتزا ، فلافل، کتلت ها، کوفته ها، محصولات سوخاری آماده مصرف همچنین حداقل ضوابط و تجهیزات ضروری می باشد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده انواع غذاهای آماده و نیمه آماده 
۵/۵ - (۱ امتیاز)