ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی

با توجه به اینکه شیر و فرآورده های آن دارای ارزش تغذیه ای بالایی بوده و مصرف آنها در رژیم غذایی افراد روز به روز رو به گسترش است و همچنین بدلیل حساسیتهای خاصی این فرآورده ها از لحاظ ویژگیهای کیفی و میکروبی قبل و پس از فرآیند، آشنایی با روشهای صحیع علمی در تکنولوژی تولید آنها و نیز چگونگی استفاده عملی از این روشها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. هدف از تدوین این ضوابط، تعیین حداقل ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی می باشد

دانلود ضوابط فنی و بهداشتی واحدهای تولید کننده شیر و فرآورده های لبنی
۵/۵ - (۱ امتیاز)