کهگیلویه-و-بویراحمد

طرح های اولویت دار صنعتی، معدنی و تجاری استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۴۰۱

اولویت‌های اسقرار فعالیت‌های صنعتی، معدنی و تجاری به تفکیک شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد

کهگیلویه-و-بویراحمد

اشتغال طرح‌های پیشنهادی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در افق ۱۴۰۴ (نفر )

کهگیلویه-و-بویراحمد

اشتغال واحد‌های صنعتی به تفکیک شهرستان و کد‌های آیسیک در سال ۱۴۰۰ (نفر )

کهگیلویه-و-بویراحمد

کهگیلویه-و-بویراحمد

درصورت تمایل به این مطلب امتیاز دهید:

۵/۵ - (۱ امتیاز)